Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Hoploparia? sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
759
Accessionsnummer:
DK 774
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Johnni Brammer Jørgensen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stranden v. Røsnæs havn
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Sen Danien
Type:
Konkretion
Sediment:
Københavnskalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Evaluering af DK 774 Fossil hummer

Københavnskalk med dimensionerne 110 x 150 x 80 mm spaltet i plade og modplade indeholdende rester af et langhalet krebsdyr (nephropid decapod). Et næsten komplet saksben med klosaks, carpus og merus er bevaret samt venstre side af skjoldet. Den meget slanke klosaks med næsten parallelle sider er karakteristisk for nephropide hummere (jomfruhummer-typen), og den kan med nogen sikkerhed henføres til den uddøde slægt Hoploparia. Slægten har en kosmopolitisk udbredelse med 51 beskrevne arter fra tidlig Kridt (Valanginien) til Miocæn. De fleste arter er fra Kridt med kun 9 arter fra Tertiæret.

Slægten Hoploparia er blevet betegnet som en "wastebasket genus" som nok fortjener at blive revideret. Om DK 774 er en Hoploparia, Metanephrops eller Paleonephrops eller noget helt fjerde vil en fremtidig undersøgelse kunne give svar på. Under alle omstændigheder tilhører det pågældende eksemplar familien Nephropidae. En interessant detalje er, at der er bevaret en enkelt epibiont på skjoldet (formodentlig bryozo – kan ses på aftryk af skjoldet). Epibionter (Bryozoer, kalkrørorme rurr m.m.) er sjældent forekommende på fossile krebsdyr, da de sidder på cuticulaen. Denne forsvinder i diagenesen og erstattes af matrix, hvorved evt. epibionter sidder skjult i aftrykkets matrix og derfor kun sjældent bliver observeret.

Konklusion:
Til trods for ovennævnte usikkerhed om DK 774 identifikation bør fundet erklæres for danekræ og sikres en fremtidige forskning af denne krebsdyrgruppe. Under alle omstændigheder er der tale om det første fund af sin art i Sen Danien.

Udtalelse fra professor emeritus Rodney Feldmann, Kent State University, Ohio
Thank you for sending me the wonderful pictures of the fossil lobster from the late Danian Københavns kalk. A specimen such as this is, indeed, a rare item and must be kept in the public trust. It is particularly important because the record of Danian decapods in general document the recovery of the group following the end-Cretaceous mass extinction. I currently have a student examining Danian decapods from Austria and the paucity of records from this time interval speaks to the importance of this specimen. The specimen is even more significant because there are relatively few good homarine fossils anywhere in the mid-Cenozoic. This specimen exhibiting extremely nice preservation appears to represent most of the animal and with further preparation will definitely enhance our understanding of this group of animals that is of considerable economic value in the modem world. The quality and rarity of the specimen makes this a specimen very much worth retaining in the public collections. If you require further information, please feel free to contact me.

Referencer:
Jakobsen, Sten Lennart and Feldmann, Rodney M.: Epibionts on Dromiopsis rugosa (Decapoda: Brachyura) from the Late Middle Danian Limestone at Fakse Quarry, Denmark: Novel preparation techniques yield amazing results. Journal of Paleontology 78 (5), pp 953-960, 2004

Feldmann, Rodney M., Waugh, David A. and Jakobsen, S. L.: Epibionts on decapod crustacea as sources of paleoecological and taphonomic information. Poster presentation, Geological Society of America Seattle Annual Meeting (November 2-5, 2003).

DALE TSHUDY,1 W. STEVEN DONALDSON,2 CHRISTOPHER COLLOM,3 RODNEY M. FELDMANN,4 AND CARRIE E. SCHWEITZER, 2005: HOPLOPARIA ALBERTAENSIS, A NEW SPECIES OF CLAWED LOBSTER (NEPHROPIDAE) FROM THE LATE CONIACIAN, SHALLOW-MARINE BAD HEART FORMATION OF NORTHWESTERN ALBERTA, CANADA J. Paleont., 79(5), 2005, pp. 961–968

Danicafossils © 2015