Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mollusca phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
753
Accessionsnummer:
DK 767
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Esbjerg Havn (Jyske Rev)
Stratigrafi:
Periode:
Miocæn
Type:
Konkretion
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af fund fra Esbjerg Havn af blok fra Miocæn med mange mollusker (DK 767)

Fra havnen i Esbjerg kendes en række fund af blokke med mange mollusker. Blokkene stammer fra Jyske Rev i Nordsøen og indeholder ofte mere eller mindre velbevarede mollusker.
Den fundne blok udmærker sig ved at indeholde talrige velbevarede mollusker, som desuden er fint præparerede af finderen Mette Hofstedt. Bemærkelsesværdige er således de bevarede eksemplarer af muslingen Spisula aff. subtruncata med bevarede farvebånd. Pelikanfodssneglen Aporrhais dingdenensis er også tilstede i mange eksemplarer, og dette viser, at blokken er fra fra Arnum Formationen, der er nedre til mellem Miocæn. Dette stemmer også godt overens med de øvrige mollusker. Aporrhais dingdenensis kendes ganske vist også fra den yngre Gram Formation, men her er den yderst sjælden (Rasmussen 1956, 1968; Schnetler 2005). I aflejringer fra det ældre Klintinghoved Ler fra nedre Miocæn (Sorgenfrei 1940) og fra Brejning Leret fra øvre Oligocæn (Schnetler & Beyer 1987, 1990) er tilhører pelikanfodssneglen arten Drepanocheilus speciosus (tidligere Aporrhais speciosa), så sneglen Aporrhais dingdenensis giver således en sikker datering af blokken.
Arnum Formationen (Sorgenfrei 1958) findes i mange vandboringer i SV Jylland, men kendes for tiden ikke fra blotninger. Tidligere fandtes løse fossiler fra denne formation i en grusgrav ved Enderupskov vest for Gram.

Liste over molluskerne:
  • Aporrhais dingdenensis
  • Laevicardium dingdense
  • Spisula aff. subtruncata
  • Xenophora cf. deshayesi
  • Cylichna pseudoconvoluta
Blokken med de mange fossiler indstilles til danekrævurdering på grund af de usædvanligt mange smukt bevarede fossiler, der giver blokken et stort udstillingspotentiale. Arterne Laevicardium dingdense, Xenophora cf. deshayesi og Cylichna pseudoconvoluta er desuden sjældne i blokke fra Miocænet.

Du kan downloade en artikel om Jyske Rev her.

Referencer.
Rasmussen, L.B. (1956). The Marine Upper Miocene of South Jutland and its Molluscan Fauna. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (81): 1–166.

Rasmussen, L.B. (1968). Molluscan Faunas and Biostratigraphy of the Marine Younger Miocene Formations in Denmark. Part II. Palaeontology. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (92): 1–265.

Schnetler, K.I. (2005). The Mollusca from the stratotype of the Gram Formation (Late Miocene, Denmark). – in: Roth, F. & Hoedemakers, K. (eds.) The Geology and Palaeontology of the Gram Formation (Late Miocene) in Denmark, 1. Palaeontos 7, 62–190.

Schnetler, K.I. & Beyer, C. (1987): A Late Oligocene (Chattian B) mollusc fauna from the clay-pit at Nørre Vissing, Jylland, Denmark. – Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie 24, 193–224. 3 figs, 1 tab., 2 pls. Leiden.

Schnetler, K.I. & Beyer, C. (1990): A Late Oligocene (Chattian B) molluscan fauna from the coastal cliff at Mogenstrup, north of Skive, Jutland, Denmark. – Contributions to Tertiary and Quaternary Geology 27, 39–81, 7 figs, 4 tabs, 3 pls. Leiden.

Sorgenfrei, Th. 1940: Marint Nedre-Miocæn i Klintinghoved paa Als. D.G.U. II (65).

Sorgenfrei, Th. 1958: Molluscan Assemblages of the Marine Middle Miocene of South Jutland. D.G.U. 2 (79).


Danicafossils © 2015