Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Astacidea underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
752
Accessionsnummer:
DK 765
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Gorm Larsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Trelde Næs, v. Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Lerjernsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Evaluering af DK 765 Hummerklosakse

To klosakse af hummer bevaret i en lerjernstenskonkretion 195 x 140 x 45 mm. Den ene - en venstre knuseklo er 3D bevaret hvoraf kun spidsen af propodus (den faste finger)mangler. På manus' (håndens) overside forsynet med 4 kraftige torne. Den anden klosaks – en skæreklo - er bevaret som et aftryk, hvor man på den fremstillede afstøbning kan se to rækker af 4 torne på oversiden af manus. Tilstedeværelsen af to forskellige typer klosakse viser, at de stammer fra samme individ. Hummere har to forskelligt udformede klosakse, hvor den ene bruges til at knuse med og den anden til at gribe, skære og manipulere føden med.

Desværre er skjoldet ikke bevaret, som er det eneste artsdiagnostiske skeletelement.

Som nævnt i nedenstående udtalelse fra prof. Rodney Feldmann er fossile rester af Astacidea (hummerlignende krebsdyr) sparsomt repræsenteret i denne tidsperiode (Eocæn). Det er samtidig sjældent at man har begge klosakse bevaret af samme individ.

Konklusion:
I det plastiske ler ved Trelde Næs er krabber jævnlig forekommende (8 arter blev beskrevet af Joe Collins og undertegnede i 2003) hvorimod rester af langhalede krebsdyr (Astacidea) er sjældne. I museets samlinger findes en klosaks af omtrent samme størrelse som knuseklosaksen på DK 765. Men når jeg vil anbefale at fundet bliver erklæret for danekræ er det ikke mindst på grund af den spektakulære bevaring med begge klosaks fra samme individ, men tillige et fint udstillingsstykke.

Vedlagt faglig udtalelse fra professor emeritus Rodney Feldmann, Kent State University, Ohio
Thank you for sending me the wonderful pictures of the fossil lobster claws in a concretion from The Little Baelt Clay at Trelde Naes. A specimen containing both claws in a single concretion such as this is, indeed, a rare item and must be kept in the public trust. If I understand correctly, although crabs are common at this locality, lobster remains are very rare. The specimen is even more significant because there are relatively few good homarine fossils anywhere in the mid-Cenozoic. This specimen exhibiting extremely nice preservation of one of the claws will definitely enhance our understanding of this group of animals that is of considerable economic value in the modern world. The quality and rarity of the specimen makes this a specimen very much worth retaining in the public collections. If you require further information, please feel free to contact me.

Referencer:
Collins J.S.H., Jakobsen, S.L.: New crabs (Crustacea, Decapoda) from the Eocene (Ypressian/Lutetian) Lillebælt Clay Formation of Jutland, Denmark. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum 30, s. 63-79. 2003.

Danicafossils © 2015