Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


"Pleurotomaria" regalis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
748
Accessionsnummer:
DK 761
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Linda Lægdsmand
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Bavnodde, Bornholm
Stratigrafi:
Bavnodde Formationen
Periode:
Kridt [Santonien]
Type:
Sediment:
Bavnodde Grønsand

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af fund af 'Pleurotomaria' regalis (Roemer, 1841) fra Bavnodde Grønsand, Bornholm.

Fossile snegle fra aflejringer ældre end Palæogen er meget sjældne og forudsætter en forkisling som sneglene fra Skrivekridtet ved Ålborg eller et hærdningslag, der har bevaret aftryk eller stenkærner af sneglene.

På Bornholms sydvestkyst findes lag fra Kridttiden: Arnager Grønsand, Arnager Kalk og Bavnodde Grønsand. Lagene og deres fossilindhold er beskrevet af Ravn (1916, 1918, 1921). Snegle kendes især fra Bavnoddegrønsand, men er som oftest dårligt bevarede. I Geologisk Museums samlinger fra Bavnodde Grønsandet er der tre dårligt bevarede eksemplarer.

Et velbevaret eksemplar af en 'Plerotomaria' er indsamlet af Linda Lægdsmand, i 1997 eller 1998. Den nøjagtige lokalitet ved kysten er ikke kendt. Skallen er en skulpturstenkærne, omtrent 5 cm bred og 2,5 cm høj, og har trappeformede vindinger med et slidsbånd omtrent midt på vindingerne. Overfladeskulptur er godt bevaret, og bevaringstilstanden muliggør en mere detaljeret beskrivelse af sneglens spiralornament og axialskulptur.

Ravn (1921) beskrev tre arter af slægten Pleurotomaria, hvoraf Pleurotomaria (Leptomaria) granulifera Münster? og Pleurotomaria plana Münster er ret lavspirede, mens Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841) er mere højspiret med trappeformede vindinger og det smalle slidsbånd nær midten af vindingerne. Den fundne skal stemmer godt overens med Ravns beskrivelse og afbildning af Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841).

Fornylig er DK 723 indstillet til danekrævurdering, og dette eksemplar tilhører også den samme art. Det nye fund er det hidtil bedste af Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841) og forøger kendskabet til en meget sjælden art, hvilket gør det afgjort danekræværdigt. Den fine bevaringstilstand af overfladeskulpturen gør, at stykket også har et stort udstillingspotentiale.

Referencer.
Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.I Cenomanet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (30): 40 pp. 5 pls.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.II Turonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (31): 39 pp. 2 pls.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.III Senonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (32): 52 pp. 2 pls.

Danicafossils © 2015