Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Apocrita underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
74
Accessionsnummer:
DK 87
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Man kender tre familier af snyltehvepse fra askeserien, Ichneumonidae, Proctotrupidae og Braconidae, heraf er familien Ichneumonidae langt den talrigeste. Slægtskabsforholdene inden for denne familie er ikke afklaret, hvilket har gjort en nærmere bestemmelse af de relativt mange fund næsten umulig. Dog kan man med nogenlunde sikkerhed adskille 5-6 arter især på grundlag af størrelsen og længden af hunnens læggerør. DK 87, med en krop på 12 mm, har et langt læggerør. DK 109, der måler 5 mm, har derimod et meget kort læggerør. Snyltehvepsene har sandsynligvis, som de fleste i nutiden, lagt deres æg i sommerfuglelarver.

 Note Snyltehveps i cementsten.

Danicafossils © 2015