Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ichnospecies sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
736
Accessionsnummer:
DK 752
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Kent Eyvin Bovin
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Dalby Bugt, N. Fyn
Stratigrafi:
Skrivekridt?
Periode:
Kridt?
Type:
Forkisling
Sediment:
Flint

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af flint med talrige rør af pæleorm DK 752

Stykket har dimensionerne 210 x 115 x 90 mm og smalner til opad. En stor del af blokken består af forkislet træ (ved), og vedstrukturerne er meget velbevarede, i modsætning til det tidligere danekræ stykke DK 29, som var totalt indlejret/replaceret i flint. Det er dog nok tvivlsomt, om man kan bestemme træsorten ud fra billedet.

Blokkens ved er blevet boret af talrige teredine muslinger (pæleorm). Disse boringer er omtrent parallelt orienteret, vinkelret på træets årer. Samtlige boringer er forkislede og er foret med kalcedon, med sekundære kvartskrystaller. Med deres lysere eller mørkere farver er boringerne meget tydelige i det lysere ved.

Med hensyn til stykkets alder er der lidt usikkerhed, da der er så mange farvenuancer i den patinerede flint. Flintens farve er mørk (men ikke helt sort) og bliver så brunlig opefter. Det er mest sandsynligt, at det er et stykke skrivekridt-flint, da flint fra Danien oftest er grå.

Fossilt træ med pæleorm fra Skrivekridt eller Danienkalk er yderst sjældne. Ravn (1902) nævner Teredo fra Koralkalken i Faxe, fra Saltholmkalken og fra Arnager Kalken. Senere er der fundet boringer af pæleorm i det nederste Danien (bryzokalk fra Stevns Klint), også delvis bevaret i flint.

I yngre aflejringer er fossilt træ med boringer af pæleorm langt hyppigere, således i konkretioner fra Lillebælt Ler (Schnetler & Heilmann-Clausen 2011), øvre Oligocæn (f. eks. ved Lyby Klint) og øvre Miocænet fra Gram (Schnetler 2005).

Stykket indstilles til danekrævurdering på grund af sine store sjældenhed og den smukke bevaringstilstand, der har stor udstillingspotentiale med de talrige, smukt bevarede rør. Desuden har det også stor videnskabelig værdi, ikke mindst på grund af de velbevarede vedstrukturer.

Referencer:
Ravn, J.P.J. 1902: Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer I. Vid. Selsk. 6. XI (2).

Schnetler, K.I. (2005): The Mollusca from the stratotype of the Gram Formation (Late Miocene, Denmark). Palaeontos.

Danicafossils © 2015