Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Metopaster poulsenii

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
720
Accessionsnummer:
DK 744
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Hillerslev Kridtgrav, Thy
Stratigrafi:
Periode:
Kridt [Sen Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
En velbevaret søstjerne af arten Metopaster poulsenii i skrivekridt, fint præpareret af finderen. Et eksemplar med ventralsiden eksponeret, men desværre ikke med de mangekantede ventral plader bevaret, som øvrigt kan iagttages på et eksemplar, der tidligere blev erklæret for danekræ (DK 207). I lighed med andre echinodermer i skrivekridtet som fx slangestjerner og søliljer er bevaringen af disse dyr oftest fragmentariske, da de ret hurtigt efter deres død falder fra hinanden i enkeltelementer.

Konklusion: Som nævnt er et tidligere fund af Metopaster poulsenii ((DK 207) blevet erklæret for danekræ. Men selvom dette eksemplar havde mange af sine små ventral plader bevaret, er dyrets armspidser ikke så komplet bevaret som på det foreliggende eksemplar DK 744. Den komplette bevaringsmåde af armspidserne har betydning for bestemmelsen, da det er antallet af øvre randplader i hver armside, der skiller de to arter af Metopaster.

M. tumidus har 4 og M. poulsenii har 3. DK 744 bør erklæres for danekræ 1) fordi det giver supplerende oplysninger om morfologien, 2) stykket er fundet i skrivekridtet på en anden lokalitet end Stevns Klint, hvorfra (DK 207 stammer og 3)Fra en formodentlig ældre brachiopod zone i kridtaflejringerne. Sidst men ikke mindst er det et flot udstillingsstykke.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 1950: H. Wienberg Rasmussen: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with special reference to the species found in Denmark

Danicafossils © 2015