Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Heteroptera underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
72
Accessionsnummer:
DK 85
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Gullerup, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Vedr. fossil tæge fra móler indleveret af hr. Erwin Rettig.

Finder: Erwin Rettig.
Findested: Gullerup, Mors, 12/2 1994.
Indleveret: Måned? 1994, til Geologisk Museum, Københavns Universitet.

Beskrivelse:
To stykker skifer (plade og modplade, henhv. ca. 10 x 5 cm og 6 x 3 cm. Perifert placeret aftryk af et insekt. Aftrykket måler ca. 1.5 x l.0 cm. Insektets hoved, bryst og bagkrop samt ben relativt tydelige. Følehorn næsten fuldstændige. Tydeligt aftryk af lang sugesnabel med stikbørster.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), sandsynligvis familien Coreidae (randtæger). Sidstnævnte insektgruppe er sparsomt repræsenteret i móleret.

Konklusion:
Fundet af en fossil randtæge i móler er af stor videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Paleocæn.
Det aktuelle fund er særdeles velbevaret og af udstillingmæssig værdi. Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Tæge, sandsynligvis randtæge, i cementsten.

Danicafossils © 2015