Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Metopaster tumidus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
719
Accessionsnummer:
DK 743
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Hillerslev, Thy
Stratigrafi:
Periode:
Sen Kridt [Sen Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
En fantastisk velbevaret søstjerne af arten Metopaster tumidus i skrivekridt, fint præpareret af finderen. Et fuldt udvokset eksemplar med dorsalsiden eksponeret. Imellem de øvre randplader ligger der på oversiden utallige små, mangekantede plader, de såkaldte actinalplader. Et tilsvarende arrangement af små plader (abactinal plader) må forventes bevaret på ventralsiden, ligesom de meget karakteristiske mundplader, når/hvis fossilet præpareres helt fri af kridtet. Et tiltag, som vil være helt nødvendigt ved en fremtidig beskrivelse af denne art.

I lighed med andre echinodermer i skrivekridtet som fx slangestjerner og søliljer er bevaringen af disse dyr oftest fragmentariske, da de ret hurtigt efter deres død falder fra hinanden i enkeltelementer.

Konklusion: I skrivekridtet har søstjerner været repræsenteret af flere slægter, hvor Metopaster og Recurvaster er de mest kendte. I heldige tilfælde kan man finde flere randplader i sammenhængende stand og måske en større del af en arm. Men beskrivelsen af Metopaster tumidus fra det danske skrivekridt er udelukkende baseret på isolerede randplader, som den afdøde palæontolog og søstjerne-ekspert H.Wienberg Rasmussen møjsommelig stykkede sammen til en rekonstruktion af dyret. At der nu er fundet et så komplet eksemplar, som DK 743 gør det muligt i en lang større detaljegrad, at foretage en ny beskrivelse af arten. Det er tilmed et meget flot udstillingsstykke som naturligvis bør erklæres for danekræ.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 1950: H. Wienberg Rasmussen: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with special reference to the species found in Denmark

Danicafossils © 2015