Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Formicidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
71
Accessionsnummer:
DK 83
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Vedr. fossil kæmpemyre fra_móler indleveret af hr. Henrik Hadsen.

Finder: Henrik Madsen.
Findested: Stolle Klint, Fur, dato ikke oplyst
Indleveret: September 1993, til Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Beskrivelse:
Et stykke skifer, ca. 4 x 3 x 0,8 cm, påført nummeret 16-3573 på bagsiden. Perifert placeret aftryk af et insekt. Aftrykket måler ca. 2 x 0,5 cm. Insektets hoved og bryst er særdeles tydelige mens benene er ufuldstændigt bevarede. Ufuldstændigt aftryk af en vinge. Der foreligger desuden fragmenter af en modplade.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hymenoptera (årevingede insekter), overfamilien Formicoidea (myrer). Der foreligger kun to tidligere fund af denne insektgruppe fra móleret, begge gjort af Henrik Madsen. Den fossile myre adskiller sig alene på grund af størrelsen (kroppen mere end 2 cm) fra de fleste nulevende myrer. Det aktuelle fund er det første hvor dele af vingerne er bevaret, et forhold der er af stor betydning for en sikker bestemmelse.

Konklusion:
Fundet af en fossil kæmpemyre i móler er af enestående videnskabelig interesse, bl.a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Palæocæn. Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på Geologisk Museum, Københavns Universitet. Det aktuelle fund er velbehandlet (bl.a. har finderen sikret fragmenter af modpladen).

 Note Vinget kæmpemyre i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015