Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mosasaurus hoffmani?

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
700
Accessionsnummer:
DK 740
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Sen Kridt [Sen Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridtet

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Tandkronen er meget velbevaret og flot, 3,6 cm høj og rimeligt stærkt krummet, samt oval i snit ved bunden af kronen og med svag skærerand.

Faconen indicerer, at det er en ganetand fra pterygoidet snarere end en kæbetand (også iflg experten J Lindgren, Lund Univ). Sådanne ganetænder på pterygoidet er ’gen-udviklet’ hos skæl-øgle gruppen af Slanger, Mosasaurer og Varaner i kridttiden, efter at have været reduceret væk hos alle tetrapoder siden tidli – midt Trias - altså et ’brud’ med Dollo’s lov, der siger, at et mistet organ el kompliceret karakter ikke derefter kan gen-udvikles. En ’lov’ som nu nok har enkelte undtagelser i morfologisk evol, og masser i molekylær fylogeni, hvor reverser er ret almindelige.

Den har tydelige facetter som den store Mosasaurus hoffmani oftest har, så det er sandsynligvis denne art (også kendt fra en større kæbetand fra Ålborg), selvom også andre mosasaurer kan være faceterede.

Da ganetænderne hos M. hoffmani er en god del mindre end kæbetænderne (jvf Cuvier’s type-ex i Paris – se fig i Naturens Historiefortællere v. Bonde et al), så må dyret, som tabte denne tand have været meget stor. De største M. hoffmani er på grundlag af store kæbestumper skønnet til op mod 17 m lange.

Bedømmelse
En tand som denne har aldrig tidligere været fundt i DK, og i betragtning af, at der er mange flere kæbetænder pr individ end der er ganetænder, så er det jo ikke så underligt. Denne tand må absolut blive danekræ og indgå i den sparsomme samling. Den er interessant både formidlingsmæssigt og videnskabeligt, og må derfor blive danekræ.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 48

Danicafossils © 2015