Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
7
Accessionsnummer:
DK 8
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
Vedrørende to fossiler: rester af fugle fra moleret, tidlig Tertiær (ø. Paleocæn/Eocæn-grænsen).

Begge fossiler er indlejret i cementsten, et CaCO3-konkretionært materiale, der blev udskilt så tidligt i aflejringshistorien af det marine sediment med organiske rester, at knoglerne var stort set intakte, og dele af sener imellem dem samt hornmateriale stadig var bevaret.

Fossilerne er blotlagt på spalteflader mellem modsvarende stykker konkretion. I begge tilfælde haves en hovedplade med relativt meget knoglemateriale og en modplade hovedsageligt med aftryk. Skeletdelene er hærdnede ("forstenede") og har CaCO3-udfyldte hulrum. De er kun lidt deformerede ved sammenpresning. Deres glasagtige sprødhed har forårsaget partielle sprængninger af dem under åbningen af cementstenen i fossilzonen.

1. fossil: (DK 7) Partielt skelet og fjeraftryk af meget lille fugl (noget større end Fuglekonge, Requlus cristatus/R.requlus), med proportioner som skovfugl.
Hovedplade:

  • dele af (?)venstre femur, tibiotarsus, tarsometatarsus, 4 tæer med aftryk af hornskeder om yderste tåled
  • dele af (?)højre fod
  • dele af venstre coracoid, humerus, ulna-radius
  • dele af højre coracoid, humerus, ulna-radius
  • dele af clavicula, sternum
  • relativt velbevarede aftryk af fjer med (?)kulhinde.
  • (partielt kranium, hvirvelsøjle m.m. af lille fisk)

Del af modplade:

  • partielle aftryk af (?)venstre tibiotarsus og fod og venstre underarm samt relativt velbevarede fjer

Særlig interessant ved fossilet er proportionerne af de nævnte knogler, så vidt de kan ses, samt aftrykkene af fjer og kløer. Kun i enkelte tilfælde findes knogleoverflade bevaret med osteologisk morfologi. Ledfladerne er i alle tilfælde delvis eller helt destrueret.

Hovedpladen har været underkastet præparation, modpladen er upræpareret.

2. fossil: (DK 8) Brystben (sternum) af lighed med brystben af ugle.
Den fossile knogle, der synes at have været intakt ved indlejringen, foreligger nu brudt omkring planet for brystbenspladen, mens carina og manubrium (om de er bevaret) er skjult i stenen. De nævnte partier af knoglen vil sandsynligvis kunne frigøres ved præparation.

Plade og modplade er upræparerede.

De to fossiler er unika af videnskabelig værdi og er som sådan uvurderlige. Rester af fugle af alderen o. 57 millioner år er sjældne, og der kendes ingen identiske med de foreliggende fossiler. At hornmateriale er bevaret, er yderligere bemærkelsesværdigt. Efter gældende lov tilhører fossilerne nationen og bør indgå i dens samlinger til en videnskabelig bearbejdelse.

En teknisk-videnskabelig vurdering af fossilerne som baggrund for et forslag om findeløn vil angive, at de kun udgør mindre dele af de pågældende dyr, og at der ikke er tale om stykker, der kan tillade fuld (skelet)rekonstruktion af individer af uddøde arter. De delvis artikulerede skeletelementer af en meget lille fugl giver oplysninger om størrelses- og formforhold, men så godt som ikke om morfologiske detaljer af betydning for en taxonomisk bestemmelse.

Der er således tale om fund af ubetinget videnskabelig betydning, men ikke af enestående fuldkommenhed.

 Note Brystben af fugl i cementsten.

Danicafossils © 2015