Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Heteroptera underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
69
Accessionsnummer:
DK 81
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Lokalitet:
Gullerup, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
To stykker skifer (plade og modplade), henhv. ca. 16 x 10 x 2 cm og 13 x 9 x 1,5 cm. Centralt placeret aftryk af et insekt. Aftrykket måler ca. 1,5 x 0,3 cm. Insektets hoved, bryst og bagkrop samt dele af ben relativt tydelige. Følehorn næsten fuldstændige. Tydeligt aftryk af lang sugesnabel med stikbørster. Forbrystet udærrker sig ved laterale torn-formede fremspring. Relativt tydelig læggebrod på bagkropsspids.

Sammenligning med tidligere fund:
****** Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), sandsynligvis familien Coreidae (randtæger). Sidstnævnte insektgruppe er ikke tidligere fundet i moleret.

Konklusion:
***** Fundet af en fossil randtæge i moler er af enestående videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Paleocæn. Det aktuelle fund er særdeles velbevaret, bl. a. er det første fund af en tæge hvor sugesnabel og stikbørster er tydelige. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på *****


 Note Tæge, sandsynligvis randtæge, i cementsten.

Danicafossils © 2015