Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Metopaster sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
68
Accessionsnummer:
DK 80
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Poul Kruuse Iversen
Bestemt af:
Søren Floris
Lokalitet:
Stranden ved Gammel Pøl, Als
Stratigrafi:
Løs blok
Periode:
Sen Kridt? / Danien?
Type:
Sediment:
Flint

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Fossilet er undersiden af en søstjerne af slægten Metopaster, som er indesluttet i en flintblok på ca. 14 cm. Pladerne omkring munden danner en stjerne, der sidder midt på undersiden af dyret. Fra munden peger to parallelle rækker af plader ud mod hver af de fem arme, hvoraf den ene er bevaret i næsten hele sin længde inklusive nogle få store plader langs randen af dyret. Flere af de øvrige randplader er også bevaret. Nogle kan ses på fotografiet, mens andre træder frem på siderne af blokken. Fossilets alder er vanskelig at fastslå. Flinten er forholdsvis lys, hvilket tyder på, at den har siddet indesluttet i Danien-kalk. På den anden side er så store eksemplarer af Metopaster ikke tidligere fundet i det danske Danien, men flere gange i skrivekridtet, hvilket kunne pege på en Kridttids alder (Maastrichtien, 70 - 65 mill. år).

 Note Søstjerne, Metopaster, i flint. Løs blok.

Danicafossils © 2015