Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


"Pleurotomaria" regalis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
664
Accessionsnummer:
DK 723
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Steffen Bjørn
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Bavnodde
Stratigrafi:
Bavnodde Grønsand
Periode:
Kridt
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af fund af ’Pleurotomaria’ regalis (Roemer) fra Bavnodde Grønsand, Bornholm, DK 723.

Fossile snegle fra aflejringer ældre end Palæogen er meget sjældne og forudsætter en forkisling som sneglene fra Skrivekridtet ved Ålborg eller et hærdningslag, der har bevaret aftryk eller stenkærner af sneglene.

På Bornholms sydvestkyst findes lag fra Kridttiden: Arnager Grønsand, Arnager Kalk og Bavnodde Grønsand. Lagene og deres fossilindhold er beskrevet af Ravn (1916, 1918, 1921). Snegle kendes især fra Bavnoddegrønsand, men er som oftest dårligt bevarede. I Geologisk Museums samlinger fra Banodde Grønsandet er der tre dårligt bevarede eksemplarer.

Et stort eksemplar af en ’Plerotomaria’ er indsamlet af Steffen Bjørn, Energistyrelsen. Den nøjagtige lokalitet er ikke kendt. Skallen er en skulpturstenkærne, omtrent 10 cm bred og 5 cm høj, og har trappeformede vindinger med et slidsbånd omtrent midt på vindingerne. Overfladeskulptur og munding er ikke bevaret.

Ravn (1921) beskrev tre arter af slægten Pleurotomaria, hvoraf Pleurotomaria (Leptomaria) granulifera Münster? og Pleurotomaria plana Münster er ret lavspirede, mens Pleurotomaria regalis (Roemer, 1841) er mere højspiret med trappeformede vindinger og det smalle slidsbånd nær midten af vindingerne. Den fundne skal stemmer godt overens med Ravns beskrivelse og afbildning af Pleurotomaria regalis (Roemer).

Det nye fund forøger det kendte materiale af en meget sjælden art, hvilket gør det afgjort danekræværdigt.

Referencer.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.I Cenomanet.. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (30): 40 pp. 5 pls.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.II Turonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (31): 39 pp. 2 pls.

Ravn, J.P.J. (1921). Kridtaflejringerne paa Bornholms Sydvestkyst og deres Fauna.III Senonet. Danmarks Geologiske Undersøgelse 2 (32): 52 pp. 2 pls.

Danicafossils © 2015