Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Balanomorpha underorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
663
Accessionsnummer:
DK 722
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Esbjerg Havn (Jydske Rev)
Stratigrafi:
Periode:
Miocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af snegl med rurbevoksning fra Jyske Rev

På Esbjerg Havn findes der stendynger, der stammer fra Jyske Rev, hvor stenfiskere suger forskellige stenarter op. En del af disse er forsteningsførende, og ud fra de fundne arter af mollusker kan de fleste bestemmes til at være af Miocæn alder.

En konkretion, indsamlet af Mette Hofstedt i 2013, viste sig at indeholde en stor konksnegl med en bevoksning af store rurer. Sneglen har haft en længde på ca. 55 mm, og en del af slutvindingen mangler. Den kan med forbehold henføres til den meget sjældne Searlesia mitgaui (von Koenen, 1867), der kendes fra det Øvre Oligocæne Branden Ler ved Branden og Fårup (Schnetler & Palm 2008) og Tyskland (R. Janssen, 1979) og det Nedre Miocæne Klintinghoved Ler (Janssen, Schnetler & Nielsen, in prep.). Bevaringstilstand og konkretion tyder på , at den fundne snegl er af tidlig Miocæn alder.

Det interessante ved stykket er imidlertid epibionterne på skallen. På dens nedre del er der en bevoksning af talrige rurer, hvilket er ukendt fra danske aflejringer. Selv enkeltplader af rurer kendes næppe fra danske aflejringer, mens enkeltplader af de beslægtede cirripeder (langhalse) er ret almindelige, f. eks. i Danienkalken fra Faxe, og også er fundet i Øvre Miocænet ved Gram.

Fundet af rurbevoksningen er altså i sig selv yderst sjældent , og en præparation af fossilet (eller endnu bedre et højopløseligt CT scan) vil desuden muliggøre en videnskabelig beskrivelse, så der er også tale om et videnskabeligt vigtigt fund.

 Note Rurbevoksning på snegl (Searlesia mitgaui)

Danicafossils © 2015