Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Corylus? sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
661
Accessionsnummer:
DK 719
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Lisbeth Gottschalk
Bestemt af:
Stephen Manchester
Lokalitet:
Bunden af lagunen, Ejerslev Havn
Stratigrafi:
Moleret
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Indstilling af DK 719 til danekrævurdering

Beskrivelse:
Frugtstand af formodet hasselnød bevaret i moler. Den er muligvis beslægtet med Corylus johnsonii, som er en uddød art af hassel kendt fra fossile frugter fra Klondike Mountain Formation i staten Washington. Dateret til den tidligt Eocæn (Ypressien) og beskrevet af palæobotanikerne Kathleen Pigg, Steven Manchester og Wesley Wehr.
Steven Manchester har i nedenstående mail antydet, at det foreliggende eksemplar godt kan være beslægtet med Corylus. På trods af den usikre bestemmelse mener jeg, at stykket er videnskabeligt interessant og bør erklæres for danekræ.

Evaluering af Stephen Manchester iflg. korrespondance med undertegnede:
The seed/fruit specimen does indeed seem to be significant, but it is someone difficult for me to interpret from the photo.  I am not sure if those apical extensions were originally flat and ?leafy, or more spiny and terete. Maybe it is OK to say Corylus like, but it would require study of more specimens. I hope the specimen can be retained as an important clue to the composition of the moler flora.

The "plant or animal" specimen looks like some kind of rhizome of a water plant, but I am not sure what taxon.

Danicafossils © 2015