Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthopterygii overorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
66
Accessionsnummer:
DK 78
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
(Ler-) "skifer"

 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Det her behandlede fossil er fundet af Hr. Ervin Rettig i april 1993 ved Stolleklint på Fur. Det er samlet som løsfund på stranden, men foreligger i både plade og modplade, bevaret i "skifer" fra den basale del (Øvre Paleocæn) af Fur Formationen. Det er sammen med andre fossilfund blevet indsendt af finderen til Lektor Niels Hald (Geologisk Museum) i december 1993.

Status for fundet:
Det drejer sig om en knapt 3 cm lang, ret slank fisk. Blandt kraniets mange bevarede detaljer kan nævnes kæbeledet, der ligger ret langt tilbage og gællelågets knogler, som danner et trekantet mønster. Kroppen er dækket af store, cykloide skæl, som fra ryg til bug ligger i 8 rækker. Rygfinnen (med ca. 10 stråler, heraf de forreste pigformede) ligger langt fremme. Halefinnen er kløftet med de dorsale og ventrale stråler veludviklede, de sidste dækker delvis hypuralierne i rygradens veludviklede, storcentrede hvirvler, hvoraf der er omkring 35. Gatfinnen har 9-10 stråler og ligger langt tilbage. Brystfinnerne (hver med en svag pigstråle) ligger løt på kropssiden, og de langt fremme liggende bugfinner artikulerer med det store pladeformede bækkenelement.

Alle træk antyder, at der er tale om en primitiv pigfinnet fisk, der provisorisk kan klassificeres enten som en percopsiform (en uddød slægtning til nutidens percopsider, "aborrefisk") eller måske en beryciform (mindende om de recente holocentrider). Mig bekendt foreligger der ikke nogen helt tilsvarende fisketype blandt de hidtil kendte fiskefossiler fra Fur Formationen. Fundet er derfor videnskabelig betydningsfuldt, hvorfor jeg anbefaler, at det tildeles status som Danekræ.


 Note Pigfinnet fisk, beryciform eller percopsiform (slægtning enten til nutidens nordisk beryx eller til "aborrefisk") i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015