Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ammonoidea underklasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
654
Accessionsnummer:
DK 712
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Bennicke
Bestemt af:
Lokalitet:
Stevns Kridtbrud
Stratigrafi:
Skrivekridt
Periode:
Kridt [Sen Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Jan Audun Rasmussen, SNM 
Coneller fra ammonit fundet i det øverste skrivekridt ved Stevns Kridtbrud

De vurderede coneller er små, svagt pyramidale eller kegleformede, kalkstrukturer på en ammonitskal, ofte med en diameter på 5-10 mm og en højde på nogle få millimeter, som det er illustreret her på billedet af Sten Lennart Jakobsen og figuren fra Treatise, s. L92

Coneller kendes så vidt vides ikke fra Danmark, men er beskrevet i forskellig litteratur fra især Tyskland, men også fra andre lande, bl.a. USA.
Erben & Reid (1971) tolkede coneller som relikter af et indre, prismatisk skallag, der blev tilbage efter en før-diagentisk opløsning af skallen. Lignende strukturer findes til tider hos levende snegle og muslinger (Bandel & Hemleben 1975) og i pseudoalveolen hos belemnitter, hvor de er fremkommet ved rekrystallisering af rostrum (Bandel & Späth 1988). Sidstnævnte er vist af Walter Kegel Christensen (i Bergström et al. 1973) (MGUH (MMH) 12730, 12731, 12733, 12735-12737).

Coneller repræsenterer således en udfældning af calcit og er ikke en primær biologisk struktur. Til trods for dette, anbefaler jeg at vi erklærer stykket for Danekræ, da det kan få forskningsmæssig betydning i forbindelse med fremtidige diagenesestudier af skalmateriale, og da coneller fra amonitter ikke findes i vore samlinger.

Danicafossils © 2015