Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cetacea orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
65
Accessionsnummer:
DK 77
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Formodet Brejning Ler

 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 

Fremtrædende på konkretionens overflade er nakkekammen, hvor supraoccipitale mødes  mcd  frontalcrne.  Bagcste dele af maxillarerne a ncs at dække frontalerne,  og den ydre (parrcde) næseåbning kan skelnes. Fremeftcr kan følges de stærkt erodercde højre og venstrc sider af kraniet, hvor fordybninger og "rør" i knoglerne viser tidligcre lejring af blodkar og nerver. Fortil er rostrum (overkæben) brudt, og det lodrette brud viser tydeligt  u-formen,  der dannes  af de  to siders  maxillare-præ maxillare (vomer indeholdes muligvis iformen). Den y-formede knoglefigur, der som den eneste træder frem på kon kretionens underside, markercr - fremefter - de indre næsebor og - bagud- hjernckassens hulrum. Hjernekassens bund  og bagvæg mangler.

 

Tolkningen  af  fossilct  er  forctaget  ud  fra  sammenligning  med   kranier   af grindehval.  Det f remgår, at dct fossile kranium ihel stand  har været omkring  halvt så stort.  End videre  synes  det, som  om kraniet fra oligocæn havde  omtrent  samme

grad   af  formmæssig  spccialisering  som  grindehvalens  (og  flere  a ndre   recente tandhvalers). Det ville kun ne afgøres ved præparation af fossilet. Studier af oligocæne hvalers specialisering  af kraniet kan bibringe palæontologien væsentlig ny viden, og deter hævet over  enhvcr  tvivl, at nærværcnde fossil er vigtigt for  vidcnskaben.  Jeg vil derfor  stærkt anbefale, at fossilet gøres til danekræ.


 Note Kranium af hval i konkretion i formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015