Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Eurypholis? sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
64
Accessionsnummer:
DK 76
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Fyn
Stratigrafi:
Istidsaflejring
Periode:
Sen Kridt [Campanien]
Type:
Sediment:
Köpinge Sandsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
I modsætning til lignende fund af fiskerester i "Terrebella-rør" gjort tidligere i omtalte sandsten, er de foreliggende så velbevarede, at de med sikkerhed kan identificeres som rester af enchodonter - en uddød teleost familie, hvis arter var rovfisk og kun kendes fra Kridt.
De karakterer, som ses på kæbeknogler med tænder og på ornamenteringen på skællene sandsynliggør, at det her drejer sig om en art af slægten Eurypholis eller en nært beslægtet.

Status for fundet:
Så vidt det har kunnet efterspores, er dette fund det første i sin art, hvor de udforende fiskerester er så godt bevaret, at de tillader en helt sikker bestemmelse. Nogle få isolerede tænder af Enchodus sp. er rapporteret fra Skånes Kridt (Davis 1890: 424/ 434), men enchodontid-rester har ikke tidligere været identificeret fra Köpinge Sandstenen. Fundet må derfor betragtes som unikt. Det bidrager væsentligt til vort kendskab til den sen Mesozoiske fauna (en gastropod er også bevaret i et af stykkerne) inden for det skandinaviske område. Jeg anbefaler, at fundet opnår status som Danekræ.

 Note Fiskerester af Eurypholis eller nært beslægtet art i gravegange, i løs blok af Köpinge Sandsten.

Danicafossils © 2015