Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Osteichthyes klasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
639
Accessionsnummer:
DK 694
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Kranium med otolithkammer.

 Beskrivelse:   af  Werner Schwarzhans 
DK 694 Fiskekranium med otolitkammer.

En ca. 3 x 3 cm flad konkretion med tydelige rester af benfiskeknogler fra kraniet, især hjernekassen, der fremviser en stor hulhed, otolitkammeret, med detaljeret aftryk af otolitten i det sediment, der er afsat inden i kammeret. Detaljer er dog svrere at se uden en afstøbning.

Vurdering:
Kranierester med otolitter in situ er meget sjældne i Lillebælt Leret, ligeledes sådanne hvor afstøbning af otolitten er mulig. Dette vil kunne give en ret sikker bestemmelse. (Til sammenligning så er der i det lidt ældre London Ler, hvor der har været samlet i op mod 300 år, kun kendt en art med otolitten in situ i hjernekassen (alle andre kendte otolitter er isolerede fund). Fossilet er derfor klart af Danekræ status.

En afstøbning af otolitkammeret har været forelagt Werner Schwarzhans (otolith ekspert), som har bestemt fisken til Holocentrus sheppeyensis (Frost, 1934). Se vedl. Mail.

Kommentar af Werner Schwarzhans:

Dear Sten,

The letter with the cast arrived today. The otolith imprint is fine and can be easily identified. It belongs to Holocentrus sheppeyensis (Frost, 1934). There are only few beryciform skeletons known from the London Clay. If the skull allows identification we can once more connect skeleton with otolith finding. In that case, I suppose a nice little joint paper. Do you have: "Faune ichthyologique du London Clay" by Casier 1966 at your disposal in the museum? We might check when we meet. In a nutshell: it is a good find and certainly worth a danekrae.

Best wishes, Werner


Danicafossils © 2015