Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Heliconoides/Limacina sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
637
Accessionsnummer:
DK 691
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
DK 691 Indstilling til danekrævurdering af et unikt eksemplar af Limacina pygmaea (Lamarck, 1805) fra Trelde Næs.

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter, hvoraf de fleste er snegle.

I konkretionerne findes der jævnligt nogle med aftryk af små pelagiske vingesnegle, ofte associerede med decapoder (krabber) i konkretionerne. To arter er almindelige og optræder ofte i stort antal. Den ene kunne identificeres som Heliconoides mercinensis (Watelet & Lefèvre, 1885), der også kendes fra cementsten i moleret, mens den anden kunne beskrives som Heliconoides lillebaeltensis Janssen, Schnetler & Heilmann-Clausen, 2007.

I en enkelt konkretion fandtes der et enkelt eksemplar af Limacina pygmaea (Lamarck, 1805). Eksemplaret er det eneste, der er fundet i det store materiale. Arten er dermed dokumenteret fra Nordsø Bækkenet og kendes desuden fra Eocrenet i Pariser Bækkenet, Aquitaine Bækkenet og fra Texas, USA. I den samme konkretion er der 15 eksemplarer af Heliconoides lillebaeltensis Janssen, Schnetler & Heilmann-Clausen, 2007.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning som dokumentation af artens tilstedeværelse i Nordsø Bækkenet og på grund af artens ekstreme sjældenhed.


Danicafossils © 2015