Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Desorinassa tonneseni

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
635
Accessionsnummer:
DK 689
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
DK 689 Indstilling til danekrævurdering af holotype og paratype af Desorinassa tonneseni Schnetler & Heilmann-Clausen, 2011 fra Trelde Næs

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter.

Blandt sneglene er der fundet to konkretioner med eksemplarer af en snegl tilhørende slægten Desorinassa. Sammenligninger af det danske materiale med arter fra det engelske Eocæn (Nuttall & Cooper, 1973) viste, at den danske art var ubeskrevet.

Den ene konkretion indeholdt ca. 25 adulte (udvoksede) eksemplarer, hvoraf den bedst bevarede blev udvalgt til holotype. Stykket opbevares i Geologisk Museums typesamling med nummeret MGUH 29784.

Den anden konkretion indeholdt to juvenile (unge) eksemplarer, og det ene blev udvalgt til paratype. Det opbevares i Geologisk Museums typesamling med nummeret MGUH 29782. Dette eksemplar har protoconchen og den første vinding godt bevaret, mens de adulte eksemplarer i den anden konkretion har protoconchen dårligere bevaret.

De to konkretioner indstilles til danekræ på grund af deres videnskabelige betydning som typemateriale til en ny art, den fine bevaringstilstand og den spektakulære bevaringstilstand, som MGUH 29784 med de mange voksne skaller viser. Typerne er afbildet i Schnetler & Heilmann­Clausen 2011, pl. 5, fig. 12 og 10.


Danicafossils © 2015