Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cuspidaria inflata

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
633
Accessionsnummer:
DK 687
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
DK 687 Indstilling til danekrævurdering af Cuspidaria inflata (JDC Sowerby, 1827) fra Trelde Næs.

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter.

Blandt muslingerne er der fundet flere eksemplarer af arten Cuspidaria inflata (JDC Sowerby, 1827). Næsten alle er enten små eksemplarer eller ufuldstændige stykker. Arten har et langt rostrum bagtil, og derfor findes hele eksemplarer næsten aldrig. Der er ialt fundet 5 eksemplarer, af hvilke de fleste er større eller mindre dele af skallerne. Et enkelt meget stort dobbeltskallet eksemplar er fundet i en fremragende bevaringstilstand, idet både den komplette stenkærne og hulrummet med aftryk af det dobbeltskallede eksemplars overflade er til stede. Det opbevares i Geologisk Museums typesamling med nummeret MGUH 29744.

Af hulrummet kunne der fremstilles en yderst detaljeret afstøbning af det dobbeltskallede eksemplar, der bl. a. viser den fine overtladeskulptur. Eksemplaret kunne derfor sammenl ignes med materiale af Cuspidaria injlata i British Museum, Natural History under en studierejse i 2003 og med beskrivelse i litteraturen (Wrigley, 1940). Herved kunne det danske eksemplar henf0res til den engelske art.

Eksemplaret indstilles til danekræ på grund af dets videnskabelige betydning, den fremragende bevaringstilstand og spektakulære værdi. Det er afbildet i Schnetler & Heilmann-Clausen 2011, pl. 2, fig. 12a-c.

Referencer.

Schnetler, K.I. & Heilmann-Clausen, C. 2011: The molluscan fauna of the Eocene Lillebælt Clay, Denmark. – Cainozoic Research 8 (1-2), 41-99

Wrigley, A. 1940: Some Eocene Mollusca, with descriptions of new species. Proceeding of the Malacological Society 24, 6-18


Danicafossils © 2015