Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Astarte sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
632
Accessionsnummer:
DK 686
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Barsøe Hansen
Bestemt af:
Ingemann Schnetler
Lokalitet:
Trelde Næs
Stratigrafi:
Periode:
Mellem Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling til danekrævurdering af 2 paratyper til Astarte filigera treldensis Schnetler & Heilmann-Clausen, 2011 fra Trelde Næs

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. lndsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter.

Blandt muslingerne er der fundet en art af slægten Astarte, og undersøgelser har vist, at arten står Astarte filigera fra det engelske Eocæn meget nær. Der er dog en række konstante karakterer, der adskiller den fra den engelske art, så den danske art fortolkes som en geografisk underart til den engelske. Arten kunne derfor beskrives videnskabeligt som en ny underart, der har fået navnet Astarte filigera treldensis efter lokaliteten Trelde Næs. De to stykker er indsamlet af Ole Bars0e Hansen, Kolding og afbildes pa Pl. 2, fig. 3 og 4 i Schnetler & Heilmann-Ciausen, 2011. De opbevares i Geologisk Museums typesamling med numrene MGUH 29733 og 29734.

Eksemplarerne indstilles til danekræ på grund af deres videnskabelige betydning som paratyper for en ny art og på grund af den fine bevaringstilstand.


Danicafossils © 2015