Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Abra madseni

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
631
Accessionsnummer:
DK 685
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


Billede

Foto ©: Ingemann Schnetler


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
DK 685 lndstilling til danekrævurdering af holotype og paratype af Abra madseni Schnetler & Heilmann-Clausen, 2011 fra Trelde Næs.

Det Eocæne Lillebælt Ler, der bl. a. findes ved Trelde Næs, regnedes tidligere for at være meget fossilfattigt. Indsamlinger gennem de seneste år har dog givet et stort materiale af konkretioner, der indeholder velbevarede aftryk af bløddyrskaller. Der er således fundet ca. 2.000 konkretioner med sådanne aftryk. Der er fundet muslinger, en søtand, snegle og nautiler, men de fleste arter er meget sjældne. Der er i alt fundet 75 arter, hvoraf de fleste er snegle.

Flere muslingearter er meget almindelige. Dette gælder også en art af slægten Abra. Undersøgelser har vist, at den ikke kan henføres til nogen kendt art, og den kunne derfor opstilles som en ny art, der fik navnet Abra madseni efter Mogens Madsen, Fredericia, der har indsamlet en del af det undersøgte materiale.

De fleste eksemplarer er ufuldstændige, men i Ole Barsøe Hansens store materiale fra Trelde Næs var der et eksemplar med hængslet bevaret og et andet eksemplar, der viste skallens form. Disse to eksemplarer blev valgt til holotype og paratype for den nye art. De opbevares i Geologisk Museums typesamling med numrene MGUH 29737 og MGUH 29738.

Arten kunne derfor sammenlignes med beslægtede arter og beskrives videnskabeligt. De to eksemplarer indstilles til danekræ på grund af deres videnskabelige betydning som typer for en ny art og på grund af den gode bevaringstilstand.


Danicafossils © 2015