Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cirripedia klasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
630
Accessionsnummer:
DK 684
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
DK 684 Cirripeder (langhalse) i danien kalksten.

DK 684 består af i alt 24 isolerede plader af pedunculate cirripeder (langhalse) enten som bevarede skaleksemplarer eller som aftryk i de foreliggende 12 større eller mindre kalkstykker, som fundet oprindeligt har udgjort. Det er tilsyneladende plader af samme art, som muligvis stammer fra et eller flere individer. En efterfølgende frilægning af pladerne - også de som måtte være skjult i sedimentet - vil kunne afgøre dette. Disse langhalse har en krop bestånde af kalkplader, som ikke er sammenvoksede. Der er en dorsalplade (carina), en ventral plade (rostrum), og på hver side 2 plader (tergum og scutum). Hos nogle former findes tillige laterale plader. Af plader, der umiddelbart kan ses på overftaden af de enkelte kalkstykker samt i en lille æske er følgende: carina, scutum, tergum, rostrum og en enkelt mindre lateral plade (carinal latus). Desuden 2 små kalkstykker hver indeholdende brachiopoden Terebratulina chrysalis, og et enkelt løstliggende stilkled af søliljen Isselicrinus pauciccirrhus.

Stratigrafi: Datering af kalkprøve med langhalse, Hanstholm.
Det præparerede smearslide indeholdt en rig kokkolitflora. Følgende arter er almindelige:
Prinsius dimorphosus
Thoracosphaera sp.
Chiasmolithus edwardsii
Braarudsphaera biglowii
Markalius inversus
samt sandsynligvis Neochiastozygus modestus
Floraen peger på en Mellem Danien alder, der sandsynligvis korrelerer med kokkolitzone 5 jævnfør Thomsen (1995).

Bestemmelse:
Der er som sagt tale om cirripeder af underordenen PEDUNCULATA, men jeg har ikke kendskab nok til at kunne henføre DK 684 til slægt og art. Dette bør overlades til en ekspert.

Bedømmelse:
Fossile cirripeder forekommer oftest som isolerede plader i aflejringerne. Det hænger sammen med, at disse kun holdes sammen af organiske væv, som hurtigt går i opløsning efter dyrets død. Det foreliggende fund - med de mange forskellige plader kunne antyde, at der er tale om rester af flere individer. Det forhold gør stykket interessant og danekræ værdigt.
Fra danske danien aflejringer er hidtil kun kendt et andet eksempel på fund af sammenhørende plader.
Det drejede sig om et fund i Fakse Kalkbrud, gjort af undertegnede i 1972, hvor der blev bjærget en anselig mængde bryozokalk med hundredevis af cirripeder associeret med den stilkløse sølilje Cyathidium hoiopus (Donovan og Jakobsen, 2004). Disse cirripeder er bestemt til Pycnolepas bruennichi og er ikke hverken slægts- eller artsmæssigt identisk med DK 684.

Tilføjelse:
Materialet har været forevist Joe Collins, Nat. Hist. Mus. London, som har henført de foreliggende cirripeder til en ubeskrevet art af slægten Arcoscalpellum.


Danicafossils © 2015