Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Diplomoceras sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
626
Accessionsnummer:
DK 679
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bestemt af:
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Evaluering af DK 679 Cephalopod i Sen Maastrichtien Skrivekridt.

Stor kridtblok 100 x 80 cm indeholdende et eksemplar af muslingen Pinna decussata. Men hvad er mere interessant i danekræsammenhæng er 3 fragmenter af en meget stor cephalopod - Diplomoceras-lignende type. Denne slægt har en helt besynderlig form afvigende fra de spiralrullede ammonitter.
Det største af fragmenter måler 95 mm i bredden og hvis man som minimum antager, at de eksponerede fragmenter viser blækspruttens beboelseskammer og sammenligner med et mindre og mere velbevaret eksemplar fra Frejlev (se foto) kan man beregne dyret til at have målt ca. 60- 70 cm.

Bedømmelse:
Diplomoceras er kendt fra skrivekridtet i Nordjylland (Frejlev, Alborgområdet), men det er så vidt vides første gang, der er fundet rester af denne ammonit type i kridtet på Stevns. Det er tilmed det størst kendte danske eksemplar af denne art, som har en kosmopolitisk udbredelse.
I vurderingen af en evt. godtgørelse bør det tælle med, at finderen - Peter Bennicke - har udvist ekstraordinære anstrengelser for at bjærge stykket. Dette skete i øvrigt i samarbejde med Jakob Walløe Hansen og undertegnede (se foto).
Den omstændighed, at Diplomoceras dukker op i de nederste bundlag af kridtgraven bør muligvis give anledning til nærmere undersøgelse af om kridtet stratigrafisk ækvivalere det nordjyske Kridt.
Selvom fundet kun udgøres af brudstykker - og langt fra er et udstillingsmæssigt pragtstykke, vil jeg alligevel anbefale at stykket bliver erklæret for danekræ.


Danicafossils © 2015