Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Carangidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
62
Accessionsnummer:
DK 73
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Det her omhandlede fund er gjort af Hr. Henrik Madsen i marts 1993. Det er bevaret i "skifer" fra Fur Formationens basale del (Øvre Paleocæn) ved Stolleklint på Fur. Det foreligger uden modplade og er indkommet via N. Bonde (Geologisk Institut, København) til Geologisk Museum i november 1993.

Status for fundet:
Fossilet repræsenterer en lille (>15 mm lang; måske juvenil) højkroppet "hestemakrel" en carangid generelt sagt - der i type minder om Vomeropsis fra Nedre Eocæn ved Bolca (Italien), men ikke er identisk med denne. Hovedets, kroppens og halens skelet er overordentlig velbevaret med noget knoglemateriale til stede fra både kraniet, gællelåg og skulderbæltet. Ryg- og gatfinnen mangler enkelte stråler.
Fossilet repræsenterer ifølge N. Bonde en fisketype, der ikke før er kendt fra Moler-faunaen: et unikum.

Valuering
Fossilet bør p.g.a. dets videnskabelige betydning erklæres Danekræ.

 Note "Hestemakrel" i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015