Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Clupeoidei underorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
61
Accessionsnummer:
DK 72
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Det her behandlede fossil er fundet i 1993 af Hr. Henrik Madsen, ved Stolleklint på Fur. Det foreligger i plade og modplade og er bevaret i "skifer" fra den basale del (Øvre Paleocæn) af Fur Formationen. Det er via Lektor N. Bonde (Geologisk Institut, København) indkommet til Geologisk Museum i novemher 1993.

Status for fundet:
Det dreier sig om en ca. 40 mm lang fisk, der med sikkerhed kan klassificeres under de ægte sild - Clupeiderne - på grundlag af karakterer som udformningen af halefinnens skelet, den forlængede sidste stråle i rygfinnen og skællene, hvoraf de kølformede langs bugen endnu er skjult af bjergart.

Spredt over lagfladen ses i øvrigt skæl af endnu en type. Disse hidrører ifølge N. Bonde fra den Sardinella-lignende fisk, der er den oftest forekommende (> 50%) blandt fiskefossilerne i "skiferen".

Valuering:
Da fundet repræsenterer en ny art for Moler-faunaen, bør det opnå Danekræ status. Det kan tilføjes, at det også er et meget smukt fossilstykke, som trods størrelsen vil have udstillingsmæssig værdi.

 Note Sildefisk i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015