Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Munida sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
600
Accessionsnummer:
DK 671
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Emilie Falk Kristensen
Bestemt af:
Thomas Hansen
Lokalitet:
Gram Lergrav
Stratigrafi:
Periode:
Øvre Miocæn
Type:
Sediment:
Gram Ler

Billede

Foto ©: Thomas Hansen


 Beskrivelse:   af  Thomas Hansen 
Evaluering af DK 671 Miocæn troldhummer fra Gram Lergrav

Bevaringsstand:
Fossilet er bevaret som et lettere sammentrykt aftryk i ukonsolideret ler og repræsenterer hovedparten af cephalothorax, men med mere eller mindre beskadigede kanter og manglende rostrum. Den oprindelige kalkskal er opløst, hvilket er det typiske for krebsdyrfossiler fra det Miocæne Gram Ler.

Kort beskrivelse:
Aftrykket er 12,0 mm langt og 9,5 mm bredt. Cephalothorax omtrent så bredt som langt med buede sider. Skjoldets største bredde synes at ligge omtrent midt mellem for- og bagkant. Epigastrisk region med smal midterryg, som markerer indledningen til rostrum. Grænsen til den bagvedliggende bredt W-formede protogastriske region stærkt markeret. Mesogastrisk region tydeligt tredelt i en flad central trekant og to laterale, bagud tilnærmelsesvis retvinklede trekanter. Metagastrisk region fladt hjerteformet, godt halvt så bred som mesogastrisk region. Cervical fure markant, bredt U-formet og svagt bølgende. Forreste branchialer kun delvist bevarede. Grænse mellem gastrisk / forreste branchial og cardiac / bagerste branchialer stærkt svungen. Cardiac region forholdsvis vel markeret med bredt trekantet bagkant. Med undtagelse af en torn på de svagt hvælvede sider af den epigastriske region, synes der ikke at forefindes pigge eller større tuberkler på de centrale dele af cephalothorax. Til gengæld ses et fint mønster af furer på hele skjoldets overflade.

Taksonomi:
Fundet mangler desværre det slægtsdiagnostiske rostrum, men udviser i øvrigt en slående lighed med den nutidige Munida rugosa (Fabricius, 1775) fra Nordsøen i både furemønster, grænsen mellem den gastriske og cardiac region og tilstedeværelsen af et par større torne centralt på den epigastriske region. Det nye fund er uden tvivl fra samme art som de tidligere fund fra Gram Lergrav og understøtter konklusionen om et meget nært slægtskab med den nutidige Munida rugosa. Et nærmere studie af fundet kan muligvis sandsynliggøre, om der er tale om en og samme art.

Vurdering:
Fossilets videnskabelige værdi er flersidig:
  1. Aftrykket er det tredie eksisterende fund af en troldhummer fra det danske Miocæn og det første, som viser det artsdiagnostiske rygskjold.
  2. Det nye fund giver en meget sikrere slægtsbestemmelse af arten, der syner som en sandsynlig forfader til den nutidige Munida rugosa fra Nordsøen.
  3. Familien Galatheidae er relativt sjældent bevaret fossilt grundet sit generelt tynde skelet, og slægten Munida kendes således på verdensplan kun fra ganske få fossile fund.
Stykket er lille og har ikke den store udstillingsmæssig værdi. Den er dog udpræget mere illustrativ end de to tidligere fund af troldhummer fra Danmarks Miocæn.

Konklusion:
På baggrund af fundets betydelige videnskabelige værdi bør det indstilles til Danekræ.

 Note Krebsdyr - troldhummer - Munida sp.

Danicafossils © 2015