Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
596
Accessionsnummer:
DK 664
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +31]
Periode:
Nederste Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossilt fuglehoved fra Moleret

Fossilet er en plade indeholdende et fuglekranie med enkelte halshvirvler, et ravnenæbsben (coracoid), skinneben (tibiotarsus) og den nærmeste ledflade af mellemfodsknoglen (tarsometatarsus). En kam af fjeraftryk er bevaret i nær kontakt med kraniet. Hele fossilet er bevaret stærkt sammenpresset i cementsten. Knoglerne er professionelt frempræpareret.

Til trods for den sammenpressede tilstand, er fossilets knogler relativt velbevarede, om end noget splintrede.

Det har ikke været muligt at foretage end nærmere bestemmelse af fossilet grundet det korte tidsrum, der er til rådighed for evalueringen. Ikke desto mindre er der bevaret tilstrækkeligt med diagnostiske knogler fra hovedet – især quadratumknoglen, der forbinder underkæben og hjernekassen – som på sigt vil betyde at fossilet kan bestemmes på ordens- eller familieniveau, eller henføres til en allerede beskrevet art fra Moleret. Dette må dog afvente en mere detaljeret undersøgelse.

Fra Moleret kendes i forvejen et fuglekranie med en fjerkam bevaret (DK 200). Dette fossil spillede en central rolle i den banebrydende opdagelse, at fossile fjer er bevaret som fossile farvekorn (melanosomer) (Vinther et al., 2008). I modsætning til DK 200, hvor knoglerne er stærkt sammenpressede eller bevaret som hulrum, er knoglerne meget bedre bevaret på det nye fossil.

Det anbefales, at fossilet erklæres for Danekræ. Fossilet vil på sigt kunne bestemmes på i hvert fald ordens- eller familieniveau. De nye muligheder for at udlede de aktuelle farver ud fra fjerenes bevarede melanosomer (Jakob Vinther pers. komm. 2011), vil sikkert kunne anvendes på dette fossil og forøge dets udstillingsmæssige værdi.

 Note Fugl

Danicafossils © 2015