Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cheloniidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
595
Accessionsnummer:
DK 663
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Nederste Eocæn (Ypresien)
Type:
Aftryk
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Beskrivelse:
Delvist bevaret skelet afhavskildpaddeunge (Cheloniidae) Ejerslev molergrav pa Mors, over askelag -11. Fossilet udgør plade og modplade med de bagest to-tredjedele af kropsskelettet af en havskildpaddeunge. Stykket omfatter skjoldet, det komplette kranie, og store dele af halsen samt lemmeknoglerne. Stykket er bevaret som et meget fladtrykt aftryk moler og på den mørkere modplade er nogle stumper limet fast.

Fossilet er generelt dårligt bevaret som hvirveldyrknogler generelt er i moler. På modpladen er den bageste del af bugskjoldet (plastron) bevaret som et meget mørkt aftryk. På pladen er der aftryk af både bugskjoldet og de centrale forbeninger i rygskjoldets plader. Af særlig tafonomisk relevans er der svage, mørke spor af suturerne mellem rygskjoldets hornplader, samt af en række af hornpladernes yderkanter.

NB!: Det anbefales stærkt, at fossilet ikke udsættesfor sollys, da de svage spor af hornplader på den ene del af fossilet i så fald må forventes at falme og forsvinde efter nogen tid!

Fossilet er foreløbigt bestemt til at være en havskildpaddeunge, sandsynligvis tilhørende samme nye art af slægten Tasbacka, som allerede kendes som et yderst velbevaret danekræ DK 568. Bestemmelsen er hovedsageligt foretaget pa baggrund af skjoldets form. Det er ikke umuligt, at der kan være tale om en anden art af havskildpadde, idet ungerne mangler diagnostiske træk.

Fra Moleret kendes i forvejen et enestående fund af en fossil havskildpaddeunge (DK 568). Hosliggende fund er ikke tilnærmelsesvist så velbevaret, men den særlige tafonomiske bevaring svage spor af hornplader på den ene plade, vil dog kunne bidrage med nogen ny anatomisk information. Det anbefales derfor, at fossilet erklæres for Danekræ. Fossilet har en interessant tafonomisk bevarelse, som ikke er set før, og kan bidrage med nogen ny information om slægten Tasbacka.


 Note Krybdyr - havskildpadde - Cheloniidae

Danicafossils © 2015