Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ammonoidea underklasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
593
Accessionsnummer:
DK 661
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Palle Gravesen
Lokalitet:
Thy
Stratigrafi:
Kimmeridge?
Periode:
Mellem- til Sen Jura [Dogger/Malm] ?
Type:
Konkretion
Sediment:
Kalk

Billede

Foto ©: Henrik Madsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Fundet udgøres af en (xx) kg tung løsblok af en grå Juratids-kalksten med fine skurestriber (”Gletscher-Schrammen”) på overfladen. Blokkens ydre dimensioner er ca. 48 x 41 cm i diameter og ca. 29 cm i tykkelse.
Alderen er formodentlig Mellem- til Sen Jura (Dogger/Malm), mest sandsynligt Malm og herunder formodentlig Kimmeridge, jf. beskrivelsen hos Hucke-Voigt 1967: 83, hvor der under omtalen af "die jütländischen Malmgeschiebe" fra lokaliteter som Hirtshals, Thisted og Silstrup bl.a skrives: "...Sie enthalten zahlreiche Mollusken, unter denen nach ROSENKRANTZ 1939 Rasenia und Aspidoceras den unteren, Pallasiceras, Lithacoceras und Virgatosphinctoides den oberen Kimmeridge charakterisieren....".

Fossilindhold:
Efter hvad der umiddelbart kan ses på overfladen, indeholder blokken følgende fossiler:
  1. ”Ammonit 1” i blokkens ene side er en visuelt yderst attraktiv ammonit med en omtrentlig diameter (højde/bredde) på ca. 28 cm. Ammonitens indre del med de embryonale/juvenile vindinger er ca. 17.5 cm i diameter og fremtræder med velbevarede, til dels grenede ribber og smukt bevarede lobelinier (nu opløste kammerskillevægge). De ydre vindinger fremtræder afslidte, men har måske oprindeligt været glatte.
  2. "Ammonit 2" er ca. 16 cm i diameter og befinder sig i blokkens modsatte side. Den er overvejende gemt inde i blokkens matrix og er altså kun delvis synlig.
  3. En stor østers eller østerslignende musling liggende op ad ”ammonit 1”. Dens minimumslængde er ca. 13.5 cm.
  4. Spredte andre fossiler, tilsyneladende mest aflange muslinger med en længde på op til ca. 2.5 cm.
Vurdering:
Allerede i sin nuværende tilstand fremtræder blokken som et yderst værdifuldt udstillingsstykke, der ubetinger bør gøres til Danekræ. "Ammonit 1" er et af de smukkeste og samtidig største fund af Jura-ammoniter fra det danske område.

Når blokken forhåbentlig er erklæret for Danekræ, kan det stærkt overvejes at foretage en præparation, så både "ammonit 1" og "ammonit 2" og nogle af de andre fossiler fritlægges så godt som muligt. Derefter bør der på specialistniveau foretages en bestemmelse, så især de to ammoniter bestemmes til slægt og art, sådan at blokkens præcise alder fastslås.

Blokken er videnskabeligt værdifuld, da den hører til den klassiske gruppe af løsblokke fra Jura og Kridt, som sammenfattes under betegnelsen "Hirtshals-blokke" eller "Skagerrak-blokke" og som senest er sammenfattende behandlet for mere end 100 år siden (Skeat & Madsen, 1898). Alle disse blokke er af stor videnskabelig værdi, herunder også den foreliggende blok, hvis findested stemmer smukt med et andet fund fra samme sted, nemlig blokken med Aspidoceras fundet af Steen Sjørring m.fl. og som allerede befinder sig på Statens Naturvidenskabelige Museum/Geologisk Museum. Begge blokke supplerer hinanden på smukkeste vis.

Sammenfattende kan det altså konkluderes, at nærværende blok både af udstillingsmæssige og videnskabelige grunde ubetinget bør erklæres for Danekræ.

 Note Bløddyr - 2 ammonitter

Danicafossils © 2015