Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
590
Accessionsnummer:
DK 658
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Flemming Markussen og Anne Marie Fleicher
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Aftryk
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossil fugl fra Moleret

Fossilet er fire blokke moler indeholdende stykker og modstykker af et sønderdelt fugleskelet. Stykket omfatter kraniet, enkelte hvirvler, vingeknogler, brystben, bækken og fodknogler. Stykket er bevaret som et delvist sammenpresset aftryk i moler.

Fossilet er relativt velbevaret omend fragmentarisk, og der ser ud til at være bevaret detaljer ned til 1/10 mm som vil kunne fremdrages ved nærmere undersøgelse i et kraftigt mikroskop og indfaldende lys. Det har ikke været muligt at foretage end nærmere bestemmelse af fossilet grundet det korte tidsrum, der er til rådighed for evalueringen. Ikke desto mindre er der bevaret tilstrækkeligt med diagnostiske knogler fra især skulderbæltet og vingerne, som på sigt vil betyde at fossilet kan bestemmes eller beskrives på slægts- eller artsniveau. Det må dog afvente en mere detaljeret undersøgelse.

Der kendes forholdsvis få fugle fra Moleret, hvor store dele af vingerne og lemmeknoglerne er bevaret sammenhørende. Uanset om fossilet repræsenterer en ny art, eller et nyt eksemplar af en allerede kendt art fra Moleret, vil det bidrage med vigtig ny information om aflejringens fuglefauna. Det anbefales derfor stærkt, at fossilet erklæres for Danekræ. På trods af, at fundet er bevaret som aftryk i moler, er der tale om et for Moleret sjældent sammenfald af bevaringen af både kranie, og diagnostiske knogler fra skulderbæltet og vingerne. Det vil på sigt betyde at fossilet kan bestemmes og beskrives på slægts- eller artsniveau, samt indgå i en reel slægtskabsanalyse (kladistisk).

 Note Fugl

Danicafossils © 2015