Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Alcedinidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
589
Accessionsnummer:
DK 657
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Katja Brøns Andersen
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Aftryk
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Evaluering af fossilt brystben af fugl fra Moleret

Fossilet er plade og modplade af et lille brystben (sternum), der er 14 mm langt og 14 mm bredt. Stykket er bevaret som aftryk i moler sammen med en mængde fiskeknogler.

Fossilet er umiddelbart bestemt til at tilhøre isfuglene (Alcedinidae) eller de uddøde primobucconider (†Primobucconidae). Det skyldes flere anatomiske træk, heriblandt brystbenets ret kvadratiske dimensioner; to markante åbninger bag på brystbenet; de lange veludviklede ydre processer; og et par relativt veludviklede sternocoracoidale processer fortil. Nærmere bestemmelse må afvente en mere detaljeret undersøgelse.

Der er ikke tidligere gjort fund af disse fuglegrupper i Moleret, og fossilet bidrager derfor med vigtig ny information om artsrigdommen i Molerets fuglefauna. Endvidere er der tale om en af de mindste, hvis ikke den mindste, fugleart i Moleret.

Det anbefales derfor, at fossilet erklæres for Danekræ. Taksonomisk drejer det sig om det første mulige fund af isfugl eller primobucconider i Moleret. På trods af, at fundet er bevaret som aftryk i moler, ser der ud til at være flere spinkle karakterer bevaret, som vil kunne afsløre fossilets endelige slægtskabsmæssige tilhørsforhold efter en nærmere undersøgelser.

 Note Fugl - isfugl - primobucconid

Danicafossils © 2015