Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Galerites cf. sulcatoradiatus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
586
Accessionsnummer:
DK 653
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jytte Hillersborg
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Sangstrup Klint, Djursland
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Kridt [Sen Maastrichtien]
Type:
Kerne
Sediment:
Flintkerne

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

7-strålet Galerites sp.

 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
Evaluering af DK 653, et irregulært søpindsvin, Galerites cf. sulcatoradiatus, med 7-tallighed.

DK 653 er en knapt 25 mm lang og bred flintstenkerne af et irregulært søpindsvin. Den er fundet løst på stranden ved Sangstrup Klint. Dette sted er blandt samlere kendt for sine mange løsfund af især søpindsvin-stenkerner i flint, som stammer fra Kridttids-lag (Øvre Maastrichtien). Sådanne lag vides at komme frem i havbunden et kort stykke uden for kysten ved Sangstrup Klint. Stenkernerne antages skyllet op på stranden evt. hjulpet af vintrenes isskruninger. Der er her fundet store mængder stenkerner (1000+) af bl.a. det irregulære søpindsvin Galerites sulcatoradiatus. Der er ikke fundet andre Galerites-arter her. DK 653 antages bl.a. derfor også at tilhøre samme art, hvorfor jeg vil kalde den Galerites cf. sulcatoradiatus. Blandt det store fundmateriale af Galerites fra stranden ved Sangstrup Klint er der flere eksemplarer, der udviser en 4-tallighed. Der er ikke tidligere fundet et eksemplar her med 7-tallighed, som hos DK 653.

Bedømmelse:
Indtil for ganske nylig (28. oktober 2011) kendte jeg kun til denne ene forekomst af et 7-talligt Galerites-søpindsvin fra Danmark. Den nævnte dato fik jeg en mundtlig meddelelse om, at der fandtes endnu et eksemplar, som muligvis var 7-talligt. Jeg har ikke selv set dette, men der synes at være nogen usikkerhed om tolkningen af dette eksemplar nr. 2. Så indtil videre er DK 653 det eneste veldokumenterede og tydelige 7-tallige eksemplar fra Danmark.
Fra litteraturen kendes kun ganske få (2) andre 7-tallige søpindsvin, i øvrigt også Galerites (Krüger, 1988, 2002).
Anormal tallighed hos dyr i almindelighed og således også hos søpindsvin (inklusive de fossile) tilskrives nu om dage ikke længere skader eller sygdomme under væksten, men snarere en forkert funktion/virkning af de såkaldte Hox-gener (Dawkins, 2008). Disse gener fortæller celler, hvor de befinder sig i en organisme, og hvordan de så skal udvikle sig. Ved en fejlfunktion eller fejlinformation kan en forkert tallighed opstå (Dawkins, 2008).

DK 653 bør efter min opfattelse erklæres for Danekræ og bør sikres både for den geologiske forskning og ikke mindst som udstillingsobjekt, da sådanne ikke-normalt-tallige søpindsvin har en betydelig interesse i stensamlerkredse og hos andre fossilinteresserede. Viden om en så afvigende tallighed vil også kunne være af betydning for forskere, der vil studere hyppighed og virkning af Hox-geners fejlinformation også hos fossile dyregrupper. I virkeligheden burde man i den forbindelse blandt samlere undersøge alt hvad der kunne sammentælles af 3-, 4-, 6- og 7-tallige søpindsvin fra Danmark. Under alle omstændigheder vil dette 7-tallige søpindsvin, DK 653, være et væsentligt bidrag til vor viden om, hvor store afvigelser genetikken kan føre til samtidig med at dyret har kunnet leve en tilsyneladende normal tilværelse.

Ved fastsættelse af erstatningsbeløb ville jeg især lægge vægt på den ekstremt sjældne optræden af 7-talligheds-fænomenet.

Litteratur:
Dawkins, R. 2008: Geschichten vom Ursprung des Lebens. - Eine Zeitreise auf Darwins Spuren. Ullstein, Berlin.

Krüger, F.J. 1988: Galerites mit sieben Ambulakra. – Fossilien 1988/5, 223-225.

Krüger, F.J. 2002: X-mal Feuerstein: Zweiter Fund eines Galerites mit sieben Ambulakra. – Der Geschiebesammler 34, 173-181.

Krüger, F.J. 2011: Ein besonderer Seeigel: Der "Dreistrahler" Echinocorys. – Fossilien 2011/5, 305-308.

 Note Pighud - 7-strålet søpindsvin (patologisk ) - Galerites sp.

Danicafossils © 2015