Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ammonoidea underklasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
581
Accessionsnummer:
DK 647
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bodil Egede
Bestemt af:
Jan Audun Rasmussen, SNM
Lokalitet:
Faxe Ladeplads
Stratigrafi:
Periode:
Kridt [Campanien]
Type:
Kerne
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Jan Audun Rasmussen, SNM 
DK 647 er et fragment af en ammonit, ca. 32 cm langt, 20 cm højt og 10 cm bredt. Stykket udgør ca. 1/5 af den oprindelige omkreds og har haft en diameter på mindst 53 cm. Det fundne stykke er en stenkerne, hvor udfyldningen udgøres af en hærdnet, grågul, tildels grønlig, glaukonitholdig, sandet kalksten. Stykket er relativt dårligt bevaret, men suturlinierne fremgår tydeligt.

Identifikation
Det har på grund af den relativt dårlige bevaringstilstand ikke været muligt identificere stykket taksonomisk, selv til familieniveau (ammoniteksperten W.J. Kennedy har studeret billeder af stykket).

Oprindelse
Det er sandsynligt, at stykket er medbragt af isen fra Skåne eller Østersøområdet.

Alder
En analyse af kokkolitfloraen (analyseret af JAR), der bl.a. indeholder Eifellithus eximius og Reinhardtites anthophorus indikerer en Santonien til Campanien alder, hvilket er i god overenstemmelse med dinoflagellatdateringer (af Stefan Piasecki, GEUS), der peger på en Campanien, evt. Nedre Maastrichtien alder. Tilsammen viser analyserne, at en Campanien alder er mest sandsynlig.

Bedømmelse DK 647 er interessant alene på grund af sin størrelse og udstillingsmæssige værdi. Jeg er ikke bekendt med fund af så stor en ammonit på dansk grund tidligere og den vil helt sikkert være oplagt som udstillingsobjekt. Jeg anbefaler, at den indstilles som Danekræ.


 Note Bløddyr - ammonit

Danicafossils © 2015