Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ophiotitanos sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
58
Accessionsnummer:
DK 69
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Barsøe Hansen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Kolding
Stratigrafi:
Løs blok
Periode:
Danien
Type:
Aftryk
Sediment:
Flint

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Fundet, som blev erklæret danekræ (Danekræ nr. 69) - omfatter to stykker (plade og modplade) af forkislet kalksten med aftryk af et ukomplet individ af en slangestjerne med flere velbevarede armdele. Kropskiven mangler. Baseret på de strukturelle detaljer i armhvirvlerne kan den identificeres til slægten Ophiotitanos, Spencer,1907. Er muligvis nært beslægtet med Ophiotitanos serrata, som forekommer i Cenomanien i England, fra nedre Campanien i syd Sverige (Kristianstads-området) og fra nedre Maastrichtien på Rügen, Møns Klint og Kronsmoore (Tyskland).

Rester af slangestjernen Ophiotitanos er således jævnligt repræsenteret i ovenstående lokaliteter og aflejringer, men findes altid blot som isolerede armdele og skeletdele i slemme- og sigteprøver. Kun i få sjældne tilfælde kan man være heldig at finde sammenhængende armhvirvler.
Slangestjerner er nært beslægtet med søstjernerne, men afviger fra disse ved at have en tydeligt afgrænset skiveformet krop med en åbning på undersiden, der tjener som både mund og gat. Fra kroppen udgår de lange, tynde børsteklædte arme. Armene er meget smidige og helt anderledes opbygget end søstjernernes med hvirvellignende elementer (armhvirvler) dækket af fire pladerækker. Rester af disse armhvirvler, nogle mindre end 1 mm, findes ofte i de danske aflejringer fra f.eks.skrivekridtet. Slangestjerner lever af plankton eller finfordelt organisk materiale i bundslammet, mens andre ar aktive rovdyr.


 Note Slangestjerne, Ophiotitanos sp., i flint. Løs blok.

Danicafossils © 2015