Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Crateraster sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
577
Accessionsnummer:
DK 643
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bo Kildeager
Bestemt af:
Lokalitet:
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Afstøbning i formgummi.Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  John W. M. Jagt 
Beskrivelse af fundet:
Forkislet kalksten 160 x 150 mm med et fint aftryk af en søstjerne. En latex­afstøbning af fossilet viser, at søstjernen kan henføres til slægten Crateraster.Skønt rester af denne slægt jævnligt forekommer i vores danien aflejringer, er kendskabet til dyrets skeletmorfologi udelukkende baseret på fund af isolerede randplader. Fra Københavnskalken kendes dog sammenhængende rester af en enkelt armdel.

Nedenstaende supplerende udtalelse fra søstjerne eksperten John Jagt, Natural History Museum (Natuurhistorisch Museum) Maastricht This is an important find of an asteroid of the family Goniasteridae and the genus Crateraster Spencer, 1913 (= Teichaster Spencer, 1913), of which there are two members in the latest Cretaceous and several others in the lower Paleocene. Fully or semi-articulated finds of this genus, with th e exception of C. quinqueloba, are rare, and every new find deserves attention as it allows us to reconstruct the skeletal morphology of the genus (and its species) in more detail. The present specimen retains partial arms, and is thus of great importance in our concept of Crateraster.It appears closely related to C. reticulatus, but may represent another form- a detailed description is called for. I sincerely hope that this specimen can be put up for consideration as Danekrae, and if successful, like to include it in ongoing studies of latest Cretaceous and early Paleocene echinoderms from Denmark.

Da fossile søstjerner sjældent findes bevaret som komplette individer, er det foreliggende eksemplar af stor videnskabelig værdi og bør derfor sikres opbevaring og registrering på et statslig museum. Som samlerobjekter er fossile s0stjerner meget efterspurgte på det internationale fossil marked.


 Note Pighud - søstjerne - Crateraster sp. - Mårup Havn, Samsø

Danicafossils © 2015