Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aporrhais sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
575
Accessionsnummer:
DK 641
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Hanne Rasmussen
Bestemt af:
Lokalitet:
Rørdal Kridtgrav
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ingemann Schnetler 
Indstilling af DK 641 til danekrævurdering af fund i Rørdal Kridtgrav af en snegl af slægten Aporrhais Da Costa, 1778.

De danske bjergarter af kalk og kridt er ikke velegnede til bevaring af aragonitskallede fossiler som snegle, ammoniter, nautiler og nogle muslinger. I langt de fleste tilfælde opløses skallen hurtigt, efter at den er aflejret på havbunden. Ravn (1902a, 1902b) gav en oversigt over bevaringstilstanden i bjergarterne fra Skrivekridt og Danien.

I kalk fra Danien kendes enkelte fossile aragonitskallede mollusker, f. eks. snegle af slægten Leptomaria fra Bredstrup Klint ved Grenå og nautilen Eutrephoceras fra Københavns Kalken (Gemmas Alle), men de er meget sjældne. Kun fra Næsekalken i Faxe kendes et meget stort antal fossile mollusker, fordi den oprindelige aragonit her er erstattet af calcit (Ravn, 1933). I den typiske koralkalk fra Faxe er skallerne af aragonitskallede mollusker kun bevarede som aftryk og stenkærner, idet kalken er hærdet kort tid efter aflejringen af skallerne.

Skrivekridtet er en blød bjergart, der ikke indeholder mange hærdningslag, hvor mollusker kan være bevaret som aftryk og stenkærner. I en hærdningshorisont i Skrivekridtets øverste del findes der dog en del mollusker bevaret. I Skrivekridtet i R0rdal Kridtgrav ved Alborg findes der enkelte snegle bevaret i en usædvanlig bevaringstilstand, idet de herfra kendes som forkislede skulpturstenkærner. Både sneglens skal og dens indre hulrum er således erstattet af kisel.

Det fundne eksemplar er komplet bevaret og har en højde på 23,5 mm. Ved forkislingen er nogle karakterer lidt utydelige, men både mundingens form, kanalen og de tre fingerformede udvækster på vingen er velbevarede. Skallens spiraler ses også tydeligt. Ved sammenligning med figurer i Wenz (1938 - 44) kan eksemplaret henføres til slægten Aporrhais Da Costa, 1778.
Det foreliggende eksemplar er det eneste kendte af familien Aporrhaidae fra det danske Skrivekridt.
Familien kendes fra Jura til nutiden, og der kendes flere arter fra Maastricht i Europa. I Bavnodde Grønsandet på Bornholm er fundet en enkelt repræsentant for slægten Aporrhais.

Denne families arter lever nedgravet på blød bund, og en vandstrøm under den vingeformede udvækst filtreres for småorganismer, som sneglen lever af (Lellak, 1978). Den fundne snegl giver dermed et bidrag til tolkningen af økologien i Skrivekridthavet. Samtidig er eksemplaret den eneste kendte repræsentant af familien Aporrhaidae fra det danske Skrivekridt, og ved fremtidige taxonomiske undersøgelser af Skrivekridtets gastropodfauna og sammenligninger med Aporrhaidae fra udlandets Kridtaflejringer vil eksemplaret være af stor betydning.

Det unikke eksemplar, den usædvanlige bevaringstilstand og udstillingspotentialet gør, at den foreliggende snegl absolut er danekræværdig.

Referencer.

Lellak, J. 1978. Snegle og muslinger fra havet. Dansk bearbejdelse ved Claus Heinberg. 184 pp. Fremad, København 1978.

Ravn, J.P.J . 1902a. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. I Lamellibranchiater. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Ræekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling XI 2. 70 pp., 1 map, 4 plates.

Ravn, J.P.J. 1902b. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. II Scaphopoder, Gastropoder og Cephalopoder. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Række, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling XI 4, 5-66 pp., pls. 1-5.

Ravn, J.P.J. 1933. Études sur les Pélécypodes et Gastropodes du Calcaire de Faxe. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, 9. Rrekke, V 2. 1-74.

Wenz, W. 1938-44. Gastropoda. In: Schindewolf, O.H. (ed.)Handbuch der Paliiozoologie 6. I. Prosobranchia. Gebriider Bomtraeger, Berlin. 7 parts, 1639 pp., i-xii.

Hjemmesiden http://www.aporrhais.de


 Note Snegl - Aporrhais sp.

Danicafossils © 2015