Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gadiformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
567
Accessionsnummer:
DK 629
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Skarrehage gl. molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [godt ½ m under -13]
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:
Lamineret moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 629

Torskefisk type 2, store fisk, inkomplet.
Længde ca. 11 cm (skønnet), højde ca. 11 mm; uden snude, kæber og bagerste haleregion (længde derfor rekonstrueret med antal halehvirvler fra den lille fisk). Fint kranietag, tydelige finnestråler.
Ca. 13 abdominalhvirvler, hvoraf mindst l0 har store parapfyser, lodrette, smalt trekantede med ribben på, samt ca. 20 caudale hvirvler bevaret.
A: Ca. 5-6 af den lange gatfinnes radier foran den 1. lange hæmalspina.
D: 1. rygfinne med 8-9 tydeligt parrede stråler. Både D's og A's stråler segmenterede og ugrenede, bagerste del af begge finner mangler.
V: Bugfinner ret små med ca. 5 tynde stråler (bækken ses ikke).
P: Brystfinner med ca. 15-17 stråler.
Kranietaget trykket dorso-ventralt med nogle detaljer velbevaret. Trekantet operculum (gællelåg) med bred flad spids bagud.

Vurdering:
Begge type 1 torskefisk bør gøres til danekræ, de repræsenterer en helt ny form og supplerer hinanden fint i to forskellige størrelser.

Nye meget fossilholdige lag:
Fund gjort efterår 2009 ved Henrik Madsen, Molermuseet i lidt uregelmæssigt lamineret moler i en lagpakke en god ½ m under askelag -13 med mange nye fossile former i Skarrehage gl. molergrav. I a1t 5 nye fiskearter, heraf de tre slags små torskefisk, gadiformer. Alle fem behandles her i sekvens.

Lagpakken har aldrig været observeret på andre lokaliteter, ej heller andre steder i Skarrehage gravene, selvom -13 ses mange steder. Der er mange lagflader, som er dækket af masser af den almindelige lille 'guldlaks' (argentinoid) i forskellige størrelser et ret sjældent fænomen i den øvrige del af moleret. Der er hidtil fundet over 30 fuglefjer i laget.

Hele faunaen og floraen i denne lille og tilsyneladende meget lokalt udbredte lagpakke, som er op mod 40 cm mægtig, men som kiler ud til siderne i en afstand af blot omkring 10 m, tyder på, at den er afsat meget nærmere land og velsagtens på lavere vand end resten af Fur Formationen, der præges af pelagiske, oceaniske former, mange af dem i dag med slægtninge på relativt dybt vand.

Der er mange planterester i denne lagpakke, der i blandt mange løvblade, som ellers er meget sjældne i moleret, og mange insekter, som her synes ganske velbevarede i den bløde diatomit, helt forskelligt fra det bløde moler i almindelighed, som bevarer insekter meget dårligt og sjældent. I lagpakken er der alene af damtæger hidtil fundet over 80 exemplarer af et par arter, og blandt de andre grupper som f.eks. billerne er der helt nye arter for moleret. Det er altså en meget speciel type aflejring, som repræsenterer et særligt miljø, og hvis aflejring er lidt af et mysterium. Både over og under denne lagpakke er der en 5-10 cm zone af homogeniseret, ulamineret, grålig moler, og øverst i lagpakken ses et ca 1 cm tykt, homogent, mørkebrunt lag, måske fosfatrigt.

 Note Fisk - torskefisk type 1 - nye meget fossilholdige lag

Danicafossils © 2015