Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gadiformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
566
Accessionsnummer:
DK 628
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Skarrehage gl. molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [godt ½ m under -13]
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:
Lamineret moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 628 Torskefisk, type 1.

Ca.37 mm lang og 3 mm høj krop med lange ryg- og gatfinner. Antal stråler omkring .. i rygfinnen med den forreste del klart separat med ca. .. stråler. Bugfinner langt fremme.
Hvirvler 15-17 (?) abdominale og ca. 35 caudale, i alt 50-52 hvirvler. Moderate parapofyser til ribbenene på i al fald halvdelen af de abdominale hvirvler, og gatfinnens støtter (radier) med ca. 8 foran første hæmalspina.
Det mest specielle og mærkværdige ved denne art er dens tandsæt i underkæben: i den bagerste halvdel sidder spidse tænder i små, separate bundter med 3-4 tænder i hver (ikke på række) med tilsvarende mellemrum uden tænder. Længere fremad forsvinder mellemrummene og tænderne sidder mere i række ligesom de gør i overkæben.
Jeg (eller andre fiskeexperter jeg har talt med) har aldrig nogensinde hørt om et tandsæt som dette, det synes at være helt unikt. Der er her i alt tre exemplarer, som viser dette tandsæt, så det er ikke tilfælde af abnormalitet eller sygdom hos et enkelt individ, men synes at være artskarakteristisk.

Nye meget fossilholdige lag:
Fund gjort efterår 2009 ved Henrik Madsen, Molermuseet i lidt uregelmæssigt lamineret moler i en lagpakke en god ½ m under askelag -13 med mange nye fossile former i Skarrehage gl. molergrav. I a1t 5 nye fiskearter, heraf de tre slags små torskefisk, gadiformer. Alle fem behandles her i sekvens.

Lagpakken har aldrig været observeret på andre lokaliteter, ej heller andre steder i Skarrehage gravene, selvom -13 ses mange steder. Der er mange lagflader, som er dækket af masser af den almindelige lille 'guldlaks' (argentinoid) i forskellige størrelser et ret sjældent fænomen i den øvrige del af moleret. Der er hidtil fundet over 30 fuglefjer i laget.

Hele faunaen og floraen i denne lille og tilsyneladende meget lokalt udbredte lagpakke, som er op mod 40 cm mægtig, men som kiler ud til siderne i en afstand af blot omkring 10 m, tyder på, at den er afsat meget nærmere land og velsagtens på lavere vand end resten af Fur Formationen, der præges af pelagiske, oceaniske former, mange af dem i dag med slægtninge på relativt dybt vand.

Der er mange planterester i denne lagpakke, der i blandt mange løvblade, som ellers er meget sjældne i moleret, og mange insekter, som her synes ganske velbevarede i den bløde diatomit, helt forskelligt fra det bløde moler i almindelighed, som bevarer insekter meget dårligt og sjældent. I lagpakken er der alene af damtæger hidtil fundet over 80 exemplarer af et par arter, og blandt de andre grupper som f.eks. billerne er der helt nye arter for moleret. Det er altså en meget speciel type aflejring, som repræsenterer et særligt miljø, og hvis aflejring er lidt af et mysterium. Både over og under denne lagpakke er der en 5-10 cm zone af homogeniseret, ulamineret, grålig moler, og øverst i lagpakken ses et ca 1 cm tykt, homogent, mørkebrunt lag, måske fosfatrigt.

 Note Fisk - torskefisk type 1 - nye meget fossilholdige lag

Danicafossils © 2015