Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Osteichthyes klasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
562
Accessionsnummer:
DK 623
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Gundstrup grusgrav, Fyn
Stratigrafi:
Kerteminde Mergel
Periode:
Paleocæn [Selandien]
Type:
Sediment:
"Gundstrup-blok"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Otolitter i gravegang.

 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 623 Gravegang med mange otolitter og fiskeknogler fra Kerteminde Mergel.
Grå Kertreminde Mergel med en del, 7 cm, af en 15 mm bred gravegang fuld af fiskerester.
Løs blok i Gundstrup grusgrav, Fyn. Plade og modplade i to stykker.

7 x 1½ cm retlinet gravegang i 3-D med væggen helt fuldt tapetseret med 15 synlige otolitter og masser af fiskeknogler. De fleste otolitter flækket midt igennem er tydeligt torskefisk, én dog fra en anden slags fisk. Andre torskefiske-øresten er fint bevaret med overfladen synlig, og de vil kunne præpareres ud til nøjere bestemmelse. Fiskeknoglerne er så fragmenterede, at de er meget vanskeligt bestembare, men der er et skæl med fine circuli og et muligt ceratohyale (fra 'tungen'), som godt kunne være fra netop torskefisk. Der er enkelte skæl måske af en anden slags og vist nok en underkæbe (tænder ses ikke) og et muligt hyomandibulare, samt mange finnestråler.
Der er bestembare foraminiferer i blokken, bl. a. en Rotularia-lignende form.

Bestemmelse:
Torskefiskene vil kunne nøjere bestemmes, da otolitfaunaen i vort Paleocæn er rimeligt beskrevet af Schwarzhans.

Vurdering:
Dette er en meget tidlig ansamling af måltidsrester i en gravegang fra vort Tertiær, og den 'fanger' begyndelsen af Nordsø-områdets senere store diversitet af torskefisk, og har derfor stor videnskabelig interesse.

 Note Fisk - øresten - otolitter

Danicafossils © 2015