Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Carangidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
560
Accessionsnummer:
DK 621
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Claus Møller
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Periode:
Basal Eocæn
Type:
Sediment:
'Skifer', hærdnet Stolleklint Ler

Billede

Foto ©: Bo Pagh Schulz


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 621 Hestemakrel i skifer.
'Skiferen' er hærdnet Stolleklint Ler fra Stolleklinten, Fur. Plade og modplade.
Alder: basal Eocæn (pr definition, vedtagelse).

Dette er en typisk lille hestemakrel med de karakteristiske pigge forrest i gatfinnen (større afstand mellem pig nr. 2 og 3), og den er næsten komplet (højre side) bortset fra snudespids og kranietag. Den er splittet så heldigt, at næsten hele gælleskelettet kan ses på højre side. Finnerne er meget fine, specielt halefinnen og dens basale skelet.

Bestemmelse:
Dette er en lille hestemakrel, som nok er samme art, som tidligere er blevet gjort til danekræ, og som er ganske sjælden, men dette stykke er exceptionelt ved at exponere gælleskelettet usædvanligt godt, som det ikke er kendt fra noget andet eksemplar af hestemakreller, ejheller fra moléret.

Vurdering:
Bør gøres til danekræ p.g.a. bevaringstilstanden som giver et meget sjældent indblik i anatomien af disse verdens ældste erkendte hestemakreller (fam. Carangidae), en gruppe som er rigeligt repræsenteret i nutidens subtropiske og tropiske have, og som har få former i de tempererede områder.

 Note Fisk - hestemakrel

Danicafossils © 2015