Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cetacea orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
56
Accessionsnummer:
DK 67
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Lyby Strand, Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Formodet Brejning Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
FOSSIL RYGHVIRVEL AF LILLE HVAL, FUNDET VED LYBY STRAND I SALLING.

Hvirvlen, der stammer fra en hval omkring dobbelt så stor som det nulevende marsvin (Phocaena phocaena), er delvis indesluttet i en globulær, mørkbrunlig konkretion. Udseendet svarer til konkretioner fra det nærliggende oligocæne ler (alder: omkring 25 millioner år).

Konkretionen dækker symmetrisk den forreste del af hvirvellegemet og neuralbuen op til zygapofyserne (ledtappene til den foranliggende hvirvel). Hvirvellegemets diameter er ca. 3 cm, dets længde er 3-4 cm, hvilket angiver, at hvirvlen er lang sammenlignet med ryghvirvel af marsvin. Neuralbuen er velbevaret, neuralkanalen (hvori rygmarven ligger hos det levende dyr) er opfyldt af konkretionsmateriale. Torntappens og de forreste zygapofysers øverste dele mangler. Tværtappene er afbrækkede. Bagenden af hvirvellegemet er slidt i randen, men den centrale del af den bageste epifyse (discus, endepladen på hvirvellegemet) er bevaret, sammenvokset med hvirvellegemet. Tilvokset epifyse på en hvalhvirvel viser, at dyret var et ældre individ, da det døde (hos unger og unge voksne hvaler er hvirvel-epifyserne fri). Vi kan således være sikre på, at den fossile hvirvel stammer fra en voksen hval, hvilket giver os mulighed for at anslå artens "normalstørrelse".

Det bevarede knoglemateriale er i meget god stand, og fossilets bevaringstilstand er gunstig for en rekonstruktion af knoglen. Som det har været fremhævet under evalueringen af tidligere fundne fossile knogler af oligocæne hvaler, hvoraf ingen endnu har doubleret hinanden, er disse af særlig stor videnskabelig betydning på grund af deres alder. Mens miocæne hvalfund er forholdsvis almindelige i flere egne af Jorden (uden at vi dog endnu kender mere end en lille brøkdel af Miocæn-tidens hvalfauna), er oligocæne hvalfund sjældne, og vor viden om Oligocæn-tidens hvalfauna, ikke alene i Danmark, men overalt, er overordentlig mangelfuld. Der er således ingen tvivl om det foreliggende stykkes videnskabelige værdi.

Den symmetriske konkretionsdannelse i sammenhæng med ryghvirvlen er usædvanlig smuk. Stykket, der tilsyneladende ikke har været udsat for anden overlast end den naturlige nedslidning på stranden, har foruden den videnskabelige værdi en høj udstillingsmæsssig værdi.

 Note Hvalhvirvel i konkretion i formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015