Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Archicypraea sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
554
Accessionsnummer:
DK 615
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Bennicke
Bestemt af:
Thomas Hansen
Lokalitet:
Stevns Kridtbrud, Stevns Klint
Stratigrafi:
Sigerslev Led
Periode:
Øvre Maastrichtien
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Thomas Hansen 
Bevaringsstand:
Fossilet er næsten komplet med en god bevaring af detaljer. Den oprindelige kalkskal er blevet erstattet af kisel, hvilket er hovedgrunden til, at den er blevet bevaret i dette aflejringsmiljø.

Kort beskrivelse:
Sneglehuset er 13,9 mm langt, 8,6 mm bredt og 7,2 mm højt. Skal lille, noget oppustet, ægformet med moderat udtrukne ender. Spiret fuldstændig dækket af sidste vinding. Mundingsside affladet med relativt bred og lige åbning centralt, i spir-enden og til dels i siphonal-enden krummende ind mod skalaksen. Mundingskanal i spir-ende ikke dyb. lnderlæben fortykket med 18 eller flere jævnt fordelte aflange tænder. Søjlefold ikke observeret. Yderlæbe mod enderne kraftigt affladet, med skarp kant til skalyderside; centralt mere konvekst rundet, bredere, største bredde 2,4 mm. Yderlæbes siphonal-ende svagt lænngere end inderlæbe, adskildt af siphonal kanal, muligvis med indsnit. Yderlæbe med 18 eller flere tænder jævnt fordelt i hele læbens længde.

Taksonomi: Fundet henføres til Archicypraea Schilder, 1926, da den synes at adskille sig fra Palaeocypraea Schilder, 1928 på fraværet af en fold pa Søjlen. Slægtsbestemmelsen må dog tages med forbehold, da flere af de diagnostiske karakterer er delvist skjult under forkislet matrix. Det er muligt at yderligere præparation kan blotlægge inderlæbens siphonal-ende og dermed med sikkerhed få afklaret, hvorvidt der forefindes en fold pa søjlen eller ej.

:Vurdering: Fossilets videnskabelige værdi er flersidig: 1) Sneglefaunaen fra Tor Formationen er meget dårligt kendt og kun beskrevet ud fra enkelte arter. 2) Det foreliggende eksemplar repræsenterer en ny, ikke tidligere beskrevet art fra Danmark og er sandsynligvis det ældste danske fund af en porcelænssnegl. 3) Sneglen er tilsyneladende heller ikke tidligere beskrevet fra tilsvarende aflejringer i udlandet. 4) Snegle med bevaret eller replaceret skal er ekstremt sjældne i de danske Kridtaflejringer; særligt så komplette som det foreliggende eksemplar.

Størrelsen taget i betragtning har den måske ikke den helt store udstillingsmæssig værdi. Den frilagte skal gør dog, at den muligvis kan anvendes i nogle typer tematiske udstillinger om livet i Kridthavet.

Konklusion: På baggrund af fundets betydelige videnskabelige værdi bør det indstilles til Danekræ.


 Note Bløddyr - porcelænssnegl - Archicypraea sp.

Danicafossils © 2015