Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Echinocorys sp,

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
550
Accessionsnummer:
DK 611
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen og Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Søren Bo Andersen
Lokalitet:
Grusgrav v. Gundstrup, NØ Fyn
Stratigrafi:
Kerteminde Mergel
Periode:
Paleocæn [Selandien]
Type:
Sediment:
"Gundstrup-blok"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Bo Andersen 
Evaluering af DK 611 - Masseforekomst af skaller af søpindsvin, Echinocorys i Selandien (Paleocæn) Kerteminde Mergel

DK 611 er en 20-25 cm stor blok af den paleocæne Kerteminde Mergel. Bloktypen er efter findestedet i samler og forskerkredse uofficielt blevet kaldt "Gundstrup-blokke". I blokken, som er flækket og således nu består af både "plade" og "modplade", sidder aftryk og stenkerner af mindst 6 irregulære søpindsvin. Fossilerne er rustfarvede, men det er tydeligt, at der er tale om slægten Echinocorys.
Echinocorys har tidligere haft sin seneste kendte optræden i Sen Danien. Et meget sporadisk fund i Lellingegrønsandskalk fra Klintebjerg nær Nykøbing Sj. (fundet af undertegnede) samt to fund af enkeltskaller fra Gundstrup (www.geolsba.dk/echinoids/listeTertiaer.html) har de seneste år antydet, at Echinocorys-slægten havde en længere geologisk forekomst end tidligere antaget. Finderen af DK611 er i øvrigt også finder af det eksemplar, jeg har fået lov at vise på ovennævnte web-adresse.

Bedømmelse:
DK611 er efter min opfattelse Danekræ-materiale. Udstillingsmæssigt er stykket spektakulært og vil på grund af farvekontrasten mellem den grålige matriks og de rustfarvede fossiler straks tiltrække sig publikums opmærksomhed. Videnskabeligt set er blokken med de mange fossiler også interessant. Det er den hidtil yngste geologiske forekomst af den på vore breddegrader så kendte og vigtige slægt, Echinocorys. Tilmed er der sandsynligvis tale om en ny art, da den ikke ligner den ellers tidligere "længst-forekommende", Echinocorys obliqua fra Sen Danien. I øvrigt kendes der ikke mange søpindsvin i vort område fra Selandien (Paleocæn), så det er vigtigt at sikre stort set alt godt materiale. Med hensyn til den geologiske alder af Gundstrup-blokkene og spørgsmålet om sammenhængen mellem Lellinge Grønsand og Kerteminde Mergel, ser det ud til, at Lellinge Grønsand både lateralt og vertikalt går over i Kerteminde Mergel (pers. medd. Erik Thomsen, 2010). Så der er altså både en tidsmæssig og en faciesmæssig variation, og kun coccolithundersøgelser på virkelig velbevaret materiale kan afsløre helt nøjagtigt i hvilken biozone, man befinder sig.

Fundet er "et smukt fund" og et vigtigt fund, så en eventuel erstatning bør vel afspejle begge dele.

Litteratur/web-henvisning: www.geolsba.dk/echinoids/listeTertiaer.html

 Note Pighuder - masseforekomst af søpindsvin - Echinocorys sp.

Danicafossils © 2015