Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cirripedia klasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
548
Accessionsnummer:
DK 609
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter Mortensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Tarup-Davinde grusgrav, Fyn
Stratigrafi:
Løsblok [? Gundstrup-blok]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Lysegrå, lamineret slamsten med rustovertræk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Grå lamineret 'skifer', der ligner Stolleklint Ler, løs blok i Gundstrup på N-Fyn. Stk 1180 med masser af plader af langhalse (cirripeder, ?lepadomorfe).

Geologien: Lysegrå, lamineret slamsten med rustovertræk. Som løsblok er alderen jo noget usikker, men Claus Heilmann-Clausen har undersøgt helt tilsvarende løsblokke for P. Mortensen og bestemt alderen på dinoflagellater til Tidlig Eocæn. Modplade findes vist nok hos en anden samler.
Det er interessant, at disse blokke sandsynligvis kommer fra Ø eller NØ , som de fleste andre løsblokke i de fynske grusgrave, men sådanne sedimenter af Eocæn alder er overhovedet ikke kendt i de regioner, som blokkene kan formodes at komme fra. Dermed altså helt nye infos omkring den eocæne 'Nordsøs' udbredelse og dens sedimenter. Der er ringe chance for, at blokkene skulle være kommet fra stik nord, altså molérområdet, hvorfra vi kender Stolleklint Ler, som nu pr definition er tidligste Eocæn, og samtidigt en meget speciel periode med Tertiærets varmeoptimum (måske næsten tropiske temp i det arktiske hav iflg Thiede). Al kendskab til faunaer, floraer og miljø fra præcist den korte og besynderlige periode på ca. 200 - 300.000 år har en stor interesse. I denne forbindelse er det af interesse at vide, at der findes tidlig Eocæn diatomit med askelag i på den lille ø Greifswalder Oie tæt øst for Rügen, men næppe noget der svarer til Stolleklint Ler.

Fossilerne: Der er hundreder af små forskelligartede plader mest bevaret som aftryk fra langhalse på det kun ca 10 x 12 cm store stykke, og så vidt vides er noget tilsvarende aldrig fundet tidligere i Danmark, og fra Stolleklint Ler er langhalse ukendte trods nu mindst 20 års ret intensiv indsamling på Fur. Der er både de større (her 3-4 mm lange) næsten rhombeformede plader fra den indre kreds af fire plader omkring selve småkrebsdyret, samt et større antal af de mindre og mere afrundede plader, der danner et antal kredse uden omkring basis af de større plader. Der er ikke umiddelbart nogle egentlige 'lågplader' at se (som hos rurer). Måske er det interessant, at der på nogle plader er bevaret et sort farvestof, der kunne være rester af et organisk lag. Ingen af pladerne er bevaret i deres naturlige sammenhæng, men den mindste ansamling af plader midt på stykket kunne måske være rester af 2 eller 3 individer, der er blevet lidt spredt. På nogle plader ses tydelige tilvækstlinier som ornamentik.

Bestemmelse: Det kan være vanskeligt at bestemme, om sådanne løse plader kommer fra de stilkede langhalse, lepadomorfer ('goose barnacles') eller fra de oftest cementerede egentlig rurer (barnacles) eller måske overgangsformer mellem de to grupper. Manglen på egentlige 'lågplader' (primitivt træk) antyder dog, at det næppe er rigtigt typiske avancerede rurer (balanomorfer). Disse fossiler er ikke artsidentiske med de to slags cirripeder, som jeg sammen med en fransk expert, J. Høeg og S. L. Jakobsen er ved at beskrive fra moléret. Og der er ved de foreliggende ingen antydning bevaret af, at de har siddet på træstammer, sådan som det ses hos alle eksempler fra moléret (de har selvfølgelig været fæstnet til et fast underlag, og hører ikke til i slammet).

Vurdering: Dette er et unikt fossilfund med dyr, som ikke kendes fra de tilsvarende aflejringer i Danmark (eller andre steder), og det er med stor sikkerhed en ny art (og måske også slægt ?), som klart fortjener at blive danekræ og blive beskrevet. Fossile langhalse er globalt set ret usædvanlige fossiler, selvom vi har dem i Skrivekridt, i Faxe og i enkelte andre tertiære aflejringer. De er altså videnskabeligt yderst interessante, også for den mulige betydning for tolkningen af miljøforhold i denne meget korte fase af det allertidligste Eocæn fra et område, hvor fra vi ellers ikke kender noget eller kun meget lidt til Eocænet.

 Note Krebsdyr - langhalse - cirripeder

Danicafossils © 2015